— Vi ser for oss at flere kvinner kan reise tidlig hjem. Dette vil være en fundamental omlegging av barselomsorgen i Norge, sier klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes ved Kvinneklinikken (KK) på Haukeland Universitetssykehus.

Tidlig hjemreise er et av forslagene i en ny omfattende områdeplan for svangerskaps-, fødsels- og svangerskapsomsorgen i Helse Bergen.

Vil gjøre som Danmark

I Danmark er hjemreise innen fire til seks timer vanlig. Verdens helseorganisasjon anbefaler også bruk av rask hjemreise, med påfølgende oppfølging av jordmor.

Til nå har KK hatt prøveprosjektet «Jordmor hjem» til kvinner som har ønsket å reise hjem innen 24 timer. Mange har fått nei fordi KK ikke har hatt kapasitet til å tilby dette til alle som ønsker det. Garnes ser at etterspørselen etter tidlig hjemreise øker, og ønsker å sette i gang et pilotprosjekt for enda raskere hjemreise.

  • Det vil være naturlig at vi starter et prosjekt sammen med Bergen kommune, hvor de fleste av våre fødende kommer fra, sier Garnes.

Overlege Arve Bang i helsevernetaten i Bergen kommune satt i utvalget som laget planen.

— Som medlem av utvalget synes jeg et slikt pilotprosjekt vil være interessant. Men jeg skal ikke forskuttere hva Bergen kommune vil mene her, sier han.

Kartlegger jordmormangel

Bang ser for seg at en bydel kunne samarbeidet med KK om såkalt ambulerende fødsel, der kvinnene som kommer raskt hjem får oppfølging fra jordmødre fra KK eller kommunen.

I en avviksrapport offentliggjort i forrige uke ble det klart at Bergen kommune har et manglende jordmortilbud til gravide. I første halvdel i år ble 36 kvinner avvist av jordmor under svangerskapet. Bang sier kommunen vil ta tak i ressursmangelen.

— Vi kartlegger nå i detalj jordmødrenes arbeid for å finne ut hvor mye ressurser vi eventuelt mangler, sier Bang.

Hvis kvinnene ligger kortere tid på sykehuset og i stedet får oppfølging av jordmor hjemme, kan dette føre til penger spart.

— Det vil jeg anta, men det er ikke gjort noen utregninger på dette foreløpig. Det vil vi se nærmere på i et eventuelt pilotprosjekt, sier Bang.

Områdeplanen nevner en rekke forslag til hva som bør gjøres for å styrke tilbudet til gravide, fødende og nyfødte.

Skal sikre bedre flyt

Bang understreker at målet med planen er å skape en bedre flyt i omsorgen. Det gjelder også informasjonsflyt. I dag finnes ikke et elektronisk system. Fødselsmeldinger fra KK til helsestasjoner og fastleger blir sendt pr. brev.

— Det fører til en forsinkelse av informasjon og mange feilkilder, sier Garnes.

Et nytt elektronisk meldingssystem skal ifølge Bang være klart til utprøving første halvdel av 2011.

Målet på sikt er at kommunen skal ta over mer av barselomsorgen.

— Da må vi vite hvor mye ressurser vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig.

  • Det er mange fine ord her. Hvis dette kunne gjennomføres så er vi veldig glade for det. Men det må komme penger fra et eller annet sted for å sette planene ut i livet, sier Norunn Solvang, leder i Jordmorforeningen i Hordaland.

Hun etterlyser en bedre samhandling mellom profesjoner og kontinuitet i omsorgen i planarbeidet.

- Vil dra tidligere

Lucas Eliah ligger fredelig og sover i et rom i andre etasje på Kvinneklinikken. Det er søndag formiddag og to dager siden han kom til verden.

Det er vanlig at mødre og barn blir liggende i to døgn før de drar hjem. Mor Mariell Haugen håper de kan dra hjem i dag.

De må være her en ekstra dag fordi ammingen ikke fungere helt ennå, og hun er avhengig av hjelp. Hun tror derfor ikke det ville fungert så bra, hvis hun dro hjem tidligere.

— Da måtte jeg ringt jordmoren hver gang jeg fikk problemer. Her er det bare å trekke i snoren, sier hun.

Men neste gang, hvis ammingen fungerer og alt ellers går bra, vil hun gjerne dra hjem tidligere.

— Ja, jeg vil jo hjem. Det er ikke kjekt å sitte her og vente, sier hun.

Hjemme på Askøy står barnerommet klart, og alle klær er vasket. Det som ikke er klart er jordmordekningen på øyen. Askøy kommune har en og en halv jordmorstilling ved Kleppestø helsestasjon. De gravide kan velge om de vil følges opp av fastlege eller jordmor i svangerskapet, eller gjennom et samarbeid mellom disse.

— Hvis de skal gjennomføre noe slikt (som hjemreise etter fire timer), må de gjøre noe drastisk, sier hun.

Hva mener du. Bør friske nyfødte og mødre reise hjem etter fire timer? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.