Flere titalls hannpiggsvin ligger nå og sover i Nygårdsparken. De er gått i dvale for vinteren. Hunnpiggsvinene venter ennå noen uker med å gjøre det samme. De trenger litt mer tid til å samle nok næring til å tære på gjennom vinteren. Først i midten av september vralter de inn i vinterbolet og legger seg til å sove.

Det samme gjør fjorårets piggsvinunger av begge kjønn. Mens ungene som ble født i sommer, forblir aktive i det fri til i slutten av oktober. Alle piggsvinene i Nygårdsparken uansett kjønn og alder sover i bolene sine til i slutten av april.

Master i biologi, Karen Tvedt ved Universitetet i Bergen, slår dette fast i sin masteroppgave.

Hun forteller til Bergens Tidende at hun har forsket på piggsvinbestanden i Bjørnen på Os og i Nygårdsparken i Bergen.

Mange drept i trafikken

Hun mener det er forsket for lite på arten til at man har helt sikre data om dem. Selv om ingen vet med sikkerhet hvordan det står til, tror hun ikke at piggsvinbestanden er truet på Vestlandet.

— Mange piggsvin blir drept i biltrafikken. Om dette utgjør en fare for bestanden eller om det er et bevis på at bestanden er stor akkurat i det området, vet ingen. Dette er et eksempel på forhold som burde vært forsket på for å skaffe mer viten om piggsvin i Norge, sier Tvedt.

— Tidligere studier har vist at det er vanlig at piggsvinhannene kommer først ut av dvalen om våren. Men i Nygårdsparken kommer hanner og hunner samtidig. Tidligst ut er de unge dyrene. De hadde minst næringsreserver lagret i kroppen da de gikk i dvale.

Det overvintrer rundt 40 piggsvin i Nygårdsparken. Etter at ungene er kommet til verden i juni-juli, teller bestanden rundt 60 individer. Innen neste vår dør mellom 20 og 40 prosent av bestanden. Om sommeren har de bol der disse nattaktive dyrene sover om dagen, sier Tvedt.

— Dødeligheten er relativt stor blant piggsvin, forteller hun.

— Flest dør om vinteren som følge av for dårlig bol eller av underernæring. Piggsvin kan blir drept av biler, hunder, katter, rev og ugle, forteller hun.

- Ikke kosedyr

— Folk flest synes piggsvin er koselige dyr. Bør vi kose med dem?

— Nei. Piggsvin er ikke kosedyr. De kan være bærere av salmonellasmitte. Hvis du vil ta på piggsvin, bør du bruke hansker. Hvis du har tatt på dem med bare hender, bør du vaske hendene, sier hun.

— Gjør piggsvin nytte for seg i hager?

— Ja, de er altetende. De spiser biller, snegler, også de minste brunsneglene. Jeg har sett dem spise kinamat og brødmat. Hvis du vil sette ut mat til dem, bør du velge tørrfôr beregnet på katter eller hunder. Melk skal de ikke ha. Vann er bra, sier hun.

— Spiser de hoggorm?

— Hoggorm er aktive om dagen mens piggsvin er nattaktive. Derfor møtes de ikke så ofte. Men hvis de møtes, hender det at piggsvin angriper hoggormen og spiser dem. Piggsvin er immun mot giften fra hoggormen, sier Tvedt.

Mariann Dybdahl