— Svineinfluensavaksine inneholder haiolje, hevder David Bernvi i den Svenske Haiforeningen.

Oljen skal finnes i influensavaksinene Norge har bestilt.

Skjønnhetsindustrien har sluttet å bruke haioje, men i vaksinen Pandremix blir denne oljen brukt. Oljen kan framstilles vegetabilsk, men legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline har i stedet valgt å ta ut råvaren fra haileverolje, ifølge David Bernvi i den Svenske Haiforeningen.

Bernvi opplyser at oljen utvinnes fra pigghai og lignende haiarter som lever på store dyp. Disse haiene spesielt følsomme for overfiske ettersom bestanden av disse øker langsommere enn andre haiarter.

— Dette handler trolig om penger. Det er billigere å ta olje fra haier ettersom haifisket er så dårlig regulert. Men for haibestanden er det ille, sier Therese Kihlberg i den Svenske Haiforeningen til Aftonbladet.