I forrige uke ble de som var innlagt på Haukeland universitetssykehus med influensa testet for svineinfluensa. Haukeland tester ikke selv for svineinfluensa, men prøvene er sendt til sykehusene i Førde og Stavanger for testing. Så langt er én av prøvene positiv.

På fredag var elleve personer innlangt med influensa, over helgen har tallet steget til 14. De fleste av disse er eldre.

Kraftig økning på landsbasis

Folkehelseinstituttet rapporterte i begynnelsen av desember i fjor at de forventet en sterk økning i influensasmitte. Siden november har det vært en økning av influensapasienter med svineinfluensaviruset.

Ved Ahus i Lørenskog har det vært en kraftig økning i antallet pasienter med svineinfluensa, med påvist smitte i 181 prøver siden november. I samme periode har St. Olavs Hospital i Trondheim hatt åtte påviste tilfeller av svineinfluensa.

Fredag var det ved Stavanger universitetssjukehus 17 pasienter som var innlagt med svineinfluensa, mens seks personer var lagt inn med samme virus på Molde Sjukehus. Siden romjulen er det på vist 24 personer med svineinfluensa ved Sørlandet Sykehus.

Unaturlig skille

Ifølge Elling Ulvestad, overlege og professor ved Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen, er det unaturlig å skille mellom vanlig influensa og svineinfluensa.

—  Influensatypene har en noe ulik evne til å fremkalle sykdom. Det vi kaller svineinfluensa er et mildere virus enn det «vanlige» influensaviruset. Det kraftigste influensaviruset er fugleinfluensa, sa Ulvestad til Bergens Tidende fredag.

Han mener at vi fortsatt sliter med den frykten for svineinfluensa som ble skapt under pandemien i 2009.

— Vi skapte et troll vi ikke greide å temme. Myndighetene skapte en frykt for et virus vi visste var mildt, sier han.

Yngre pasienter

Normalt dør mellom 1000 og 1500 mennesker av vanlig sesonginfluensa. I 2009 var det 32 mennesker som døde av svineinfluensa. Svineinfluensaen angriper lettere yngre mennesker, mens den vanlige influensaen er farligere for eldre.

— Blant dem som døde i 2009, var mange under 30 år. Det er bekymringsverdig. Mange av dem hørte imidlertid til risikogruppene vi allerede vet blir veldig syk av influensa, sier Elling Ulvestad.