Tirsdag ble det kjent at 38 soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger er isolert fra de øvrige mannskapene i militærleiren som har ansvaret for å vokte grensa mot Russland. Nå er ytterlige elleve soldater smittet i nord, og ti er smittet på basen Haakonsvern i Bergen.

Sendes hjem

Garnisonssjef i Sør-Varanger Jørn Erik Berntsen opplyser til Finnmarken.no at sykdomsutbruddet ikke påvirker den daglige driften ved leiren i nevneverdig grad.

– Folkene våre er spreke og sterke, så de fleste har en mild form for influensa. I tillegg har vi et godt medisinsk apparat rundt dem, sier han.

Ingen av de smittede er alvorlig syke. De 49 er isolert både fra de øvrige soldatene i leiren og lokalbefolkningen i nærheten.

Heller ikke de ti som er smittet eller mistenkt smittet i Bergen, er alvorlig syke.

– De fleste av disse er sendt hjem, og en er i isolat på basen, sier stabslege i Sjøforsvaret Vilhelm Koefoed til NTB.

Han forteller at man nå er påpasselig med håndhygienen på Haakonsvern, i tillegg til at soldatene har fått beskjed om å si fra hvis de føler seg dårlige.

Verst på skip

Kofoed er likevel mest bekymret for smitte om bord på fartøyer.

– På våre fartøyer er det gjerne 20-30 mann. De lever tett innpå hverandre når de er ute og seiler. Blir bare to eller tre syke, risikerer vi å måtte kalle hele skipet hjem, sier han til Bergensavisen.

Selve marinebasen skal imidlertid kunne drives selv om 40 prosent skulle bli syke.

– Vi har god beredskap. Men vi innser at vi er sårbare, sier Kofoed.

Personene som blir sendt hjem, vil gå tilbake i vanlig tjeneste når de er erklært friske.

Helge Sunde