• Skiller seg fra vanlig influensa ved at viruset er helt nytt, og at få eller ingen er immune.
  • 77.201 tilfeller er nå rapportert inn til verdens helsemyndigheter.
  • I alt har 332 mennesker omkommet som følge av influensaen.
  • Det første tilfellet i Norge ble innrapportert 9. mai.
  • Den 11. juni ga WHO influensaen status som pandemi (en epidemi som sprer seg raskt over hele verden)
  • KILDER: WHO, FOLKEHELSEINSTITUTTET