– Vi er forberedt på at sykefraværet kan komme opp i 40 prosent. Da er det en del av oppgavene vi til daglig utfører som må nedprioriteres, sier Ole Petter Parnemann i beredskapsseksjonen i Politidirektoratet.

De har nå sendt informasjon til samtlige politidistrikter om hvordan de skal takle svineinfluensaen.

– Er det fare for folks liv og helse må dette prioriteres, så nødtjenesten skal ivaretas. Vi må prioritere å ha en tilfredsstillende vaktberedskap, sier Parnemann.

Færre trafikkontroller

For å ha nok folk tilgjengelige til disse oppgavene, kan følgende tiltak bli iverksatt:

  • Antall trafikkontroller må reduseres betydelig.
  • Etterforskningen av småsaker vil bli nedprioritert. Dette kan for eksempel være mindre tyveri.
  • Lensmannskontorene må redusere åpningstidene eller i verste fall stenge.
  • Det kan også bli aktuelt å hente inn vektere eller mannskap fra Forsvaret og Sivilforsvaret for å hjelpe politiet.– Vi vet ikke hvor ille svineinfluensaen kommer til å bli, men vi er nødt til å tenke alternativt. Ansatte i politiet må være forberedt på å få arbeidsoppgaver de ikke har til vanlig, sier Parnemann.

Forberedt på mindre hjelp

Også handelsnæringen er forberedt på at det blir vanskeligere å få hjelp fra politiet.

– Det har vært en generell trend det siste halvannet året at det har vært flere innbrudd, og at politiet rykker sjeldnere ut. Vi må forvente at det kan bli enda vanskeligere å få politihjelp dersom svineinfluensaen slår til, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i bransjeforeningen HSH.

På grunn av manglende hjelp fra politiet gir nå HSH informasjon til butikkansatte om hvordan de selv kan sikre bevis.

– Det er selvsagt uheldig dersom politiet ikke kommer. En vet aldri om det er en kameratgjeng eller organiserte kriminelle som står bak. Ofte kan slike mindre saker være med å løse opp i mange andre saker også, sier Bjerke.

– Håper kriminelle blir syke

I Sogn og Fjordane politidistrikt har de fremdeles ingen plan for hvordan de skal takle høyt sykefravær. Fungerende politimester Ronny Iden er spent på hvilke konsekvenser svineinfluensaen vil få.

– Det er ikke tvil om at vi allerede har en anstrengt ressurssituasjon, men vi er nødt til opprettholde en tilfredsstillende beredskap selv om svineinfluensaen kommer. Det kan føre til at vi må dreie ressurser fra etterforskning til vakt og beredskap. Men forhåpentlig blir forbryterne syke også, sier Iden.

Politimester i Hordaland, Ragnar Auglend, mener de skal klare å takle svineinfluensaen.

– Vi har rundt 700 tjenestemenn i politidistriktet, og har mulighet til flytte folk til steder der det trengs. Det viktigste nå er å unngå at veldig mange blir syke, så vi er opptatt av god hygiene, sier Auglend.

Han presiserer at de skal prioritere liv og helse.

Silje Katrine robinson