Julepakkene du tidligere fikk gratis fra USA, koster det nå penger å motta. Årsaken er at det amerikanske postvesenet, USPS, har valgt en annen samarbeidspartner enn Posten Norge. Oppdraget med å distribuere pakkene på norsk jord, er overtatt av Nordisk Express AS. Dette firmaet tar et gebyr på 186 kroner for tollfrie gavesendinger fra USA til en verdi på under 500 kroner.

Bør betale

— Folk bør betale gebyret på 186 kroner, men samtidig klage til USPS på deres hjemmeside, er oppfordringen fra informasjonsmedarbeider Martin Halsos ved Forbrukerrådet i Hordaland.

Hvis mottaker ikke betaler gebyret, blir pakken returnert til avsenderen, som må betale mye for å få den i retur.

Forbrukerrådet har fått flere klager på gebyret, fordi det vekker harme hos folk. Forbrukerrådet vil arbeide for å få gebyret fjernet, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for det.

— Vi mener prinsipielt at kundene ikke skal betale for å motta pakker fra utlandet når det ikke er avtalt på forhånd, sier Martin Halsos.

«Har ikke noe valg»

— Vi ville helst ha sluppet å pålegge folk å betale dette gebyret, men vi har ikke noe valg. Vi må få dekket våre kostnader ved å tollklarere pakkene, sier daglig leder Ragnar Hagen i Nordisk Ekspress.

Posten Norge har en helt annen avtale med Tollvesenet om klarering for tollfrie gavesendinger.

— Postens system er enklere, raskere og langt mindre ressurskrevende, sier Ragnar Hagen.

Det er bare pakker fra USA som medfører gebyr. Nordisk Express ekspederer også pakker fra andre land, uten at det kreves gebyrer for det.

Ikke dekket av porto

— Når en pakke blir levert inn i USA, inneholder portoen ikke dekning for tollklarering i mottakerlandet. For pakker fra andre land, er dette betalt fra avsenders side, sier Ragnar Hagen.

Nordisk Express mottar hver dag haugevis av sure reaksjoner på gebyrene på USA-pakkene.

— Det er dessverre lite vi kan gjøre. Det er ikke noe morsomt å kreve inn disse gebyrene. Hadde vi visst hvor mye ubehag det medfører, er det ikke sikkert vi ville ha påtatt oss dette oppdraget for det amerikanske postvesenet, sukker daglig leder Ragnar Hagen.