– Dette er rett og slett kostnaden for å få gjennomført saksbehandlingen. Bystyret har vedtatt at byggesaker skal være selvkost for utbygger, og da må vi øke satsene til den faktiske kostnaden, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF). Hun understreker at ikke alt blir dyrere.

Tilbygg og påbygg over 50 kvadratmeter blir for eksempel 2500 kroner billigere å få behandlet.