Rundt årsskiftet 2001-2002 lånte mannen cirka 180.000 kroner av en kvinne i Bergen. Drøye to år senere lånte han cirka 340.000 kroner av en annen kvinne, og året etter det omtrent 281.000 kroner av en tredje kvinne.

28-åringen hadde ikke til hensikt å betale tilbake lånene. For å lure kvinnene, påsto han blant annet at han ventet en arv i millionklassen.

Fikk strafferabatt

Påtalemyndigheten ønsket fengsel i to år og seks måneder, men fikk ikke medhold.

I skjerpende retning peker retten på at tiltalte er straffedømt åtte ganger tidligere, og at han i 2002 og 2004 ble domfelt for tilsvarende tilfeller av grovt bedrageri. Retten understreker også at det har dreid seg «om å utnytte et tillitsforhold til tre ulike personer».

Strafferabatten skyldes først og fremst at det har gått svært lang tid før saken kom for retten — forholdene ligger mellom tre og seks og et halvt år tilbake i tid. Også den uforbeholdne tilståelsen trekkes frem i formildende retning.

Må betale 800.000 kr

Mannen er i Bergen tingrett dømt for tre tilfeller av grovt bedrageri. Straffen er satt til fengsel i ett år, hvorav seks måneder betinget, og med en prøvetid på to år.

Han må også betale til sammen 801.000 kroner i erstatning til de tre kvinnene.

28-åringen tok betenkningstid.