Hordalendingen i 50-årene drev et enkeltmannsforetak som leide ut egen arbeidskraft til oppdragsgivere i byggenæringen.

Unndro moms og skatt

Men de skattemessige forpliktelsene ble neglisjert, ifølge en dom fra Nordhordland tingrett:

Fra 2002 til 2006 unnlot han å betale inn 406.000 kroner i merverdiavgift til staten. Han førte ikke regnskapsbøker, slik næringsdrivende er pålagt. Foretaket hadde i perioden mer enn 1,7 millioner kroner i omsetning.

I tillegg slår retten fast at han i disse fire årene hadde til sammen 1,4 millioner kroner i inntekt, som heller ikke ble oppgitt til beskatning.

Tilsto Næringsinntekt skal beskattes med 28 prosent, og han skulle da ha betalt cirka 400.000 kroner i skatt av inntekten. Da har hordalendingen totalt unndratt rundt 800.000 kroner fra fellesskapet.

Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. Tilståelsen medvirket til at han fikk strafferabatt.

Skattesnusket ga likevel mannen fengsel i 120 dager, samt en bot på 100.000 kroner. Han er ikke tidligere straffedømt.