I tidsrommet 1997 til 1998 skal mannen ha handlet varer og tjenester for til sammen 280.434 kroner på kreditt. Pengene ble aldri tilbakebetalt.

Det var et stort spekter butikker som ble offer for mannens svindel. På listen finner vi alt fra sport— tele-, data- og hi-fi-butikker. I de verste tilfellene tok han ut varer for til sammen 45.000 kroner i en og samme butikk.

I 1998 var mannen også med på å hente en leiebil, en Mercedes C200TE+ til en verdi av minst 350.000 kroner. Denne ble kjørt til Bulgaria hvor den ble forsøkt solgt.

Mannen innrømte alle forhold i tingretten og fikk dermed en betinget dom på 120 dagers fengsel. Han er også dømt til å betale erstatning til åtte butikker på til sammen 180.000 kroner. Mannen har tatt betenkningstid på om han vil anke dommen.