I dag ble mannen dømt til ett års fengsel i Bergen tingrett. Han må også betale tilbake 642.890 kroner til Bergen kommune. Politiet mener å ha avdekket et av de største trygdebedrageriene i Norge noensinne.

— Dette er så vidt jeg kjenner til det høyeste beløpet i en trygdebedragerisak i Norge. Strafferammen er seks år, men det er vanskelig å si hvor lang straff han vil få for et så stort beløp, fordi vi ikke har funnet noen sammenliknbare saker i rettspraksis, sa politiadvokat Rudolf Christoffersen da tiltalen mot mannen ble tatt ut.

Fra 1999 til 2004 mottok mannen sosialhjelp, uten å oppgi at han hadde inntekt og sykepenger. Han unnlot også å oppgi at han oppholdt seg i utlandet i over to måneder. I fem år mottok mannen for mye penger uten at sosialkontoret oppdaget at opplysningene de mottok var feil.

Mannen nektet først, da en saksbehandler konfronterte han med andre opplysninger hun hadde hentet inn. Han forsøkte å levere kontoutskrifter for å lure saksbehandleren, men utskriftene var for en annen konto mannen hadde.

Til slutt innrømmet han forholdet, og sa han hadde sendt pengene til sin kreftsyke mor. Siden har han forklart at pengene gikk til sin kreftsyke far og at faren døde i mai 2003. I retten forklarte mannen først at han var i farens begravelse i januar 2004, men trakk dette tilbake igjen, og kunne ikke gi rede for når faren skulle ha død.

Mannen, som er i førtiårene, er tidligere dømt for grovt bedrageri, dokumentfalsk, tyveri, legemsfornærmelse og kjøring uten førerkort.

Aktors påstand om ett år og seks måneder ble av retten redusert til ett års ubetinget fengsel. Mannen må ikke betale saksomkostninger.