Politibeslaget som ble gjort hjemme hos 17-åringen, var av en størrelse som ville gitt enhver småkjeltring drømmende øyne. Med sin utspekulerte metode hadde den internettfrelste tenåringen klart å skaffe seg varer for hele 153.629 kroner, hovedsakelig datautstyr.

I tillegg måtte 17-åringen svare for flere forsøk på svindel av samme art. Dersom han hadde lykkes med alle sine kjeltringstreker, ville summen blitt på over svimlende 317.000 kroner.

Falske postkasser

Bedrageriet ble oppdaget i september 2000, da 17-åringen bestilte varer for over 110.000 kroner fra et norsk datafirma. Tenåringen ble pågrepet av politiet da han kom for å hente produktene. Metoden 17-åringen brukte, var like enkel som den var utspekulert. Ved hjelp av falskt navn, fiktive kredittkortnumre og/eller stjålne VISA-kort, bestilte 17-åringen varer fra en rekke norske og utenlandske nettbutikker.

Produktene ble sendt med ekspedisjonsfirma, som sendte hentevarsel til en fiktiv adresse. Her hadde tiltalte satt opp en postkasse med samme navn som han brukte i bestillingene. Politiet beslagla tre slike postkasser hjemme hos 17-åringen.

ý Grovt bedrageri

Den datafrelste tenåringen tilstod alt da han møtte i Bergen forhørsrett forrige fredag. Han sa seg også skyldig i å ha videresolgt en bærbar datamaskin han svindlet til seg gjennom auksjonsfirmaet Ebay.

Retten dømte den unge svindleren. til fem måneders fengsel, hvorav 120 dager ble gjort betinget.

I dommen heter det blant annet at forholdene må betraktes «som grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri». Det pekes også på at forbrytelser av en slik art normalt skal kvalifisere til lengre ubetinget fengselsstraff, men at tiltaltes unge alder er vurdert som formildende for straffeutmålingen.

Den domfelte og hans verge tok betenkningstid på dommen.