Svindelen skjedde mellom juli 2001 og juli 2002. Kvinnen lurte ansatte i banken ved å forfalske underskriften til sine to barns oldefar.

Kvinnen laget seg falske fullmakter slik at hun fikk ta ut 210.000 kroner. Hun undertegnet også giroblanketter falskt, og skaffet seg på denne måten 268.000 kroner og 287.000 kroner fra to forskjellige kontoer som tilhørte den gamle mannen.

Kvinnen har en månedlig inntekt på 12.000-13.000 kroner. Hun er tidligere straffet for trygdesvindel, og hadde nettopp sont ferdig den første dommen da hun begynte banksvindelen.

I Bergen tingrett torsdag kom hun med en uforbeholden tilståelse. Hun ble dømt til ett års fengsel, hvor seks måneder ble gjort betinget. Hun ble også dømt til to års prøvetid.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at kvinnen prøvde å svindle en eldre person som ikke lenger hadde full kontroll over midlene sine.

I formildende retning ble det lagt vekt på at hun er forsørger for sine to barn. Retten legger vekt på at bedrageriet synes å ha sammenheng med psykiske problemer. Hun skal også ha blitt presset av sin tidligere samboer, som er fornærmedes barnebarn.

Bergenskvinnen ble dømt til å betale Sparebanken Vest 798.692 kroner i erstatning.