I halvannet år villedet kvinnen Aetat til å tro at hun var arbeidsledig. Sannheten var at hun var i full jobb, tok ut ferie, permisjon og sykmelding.

Tirsdag ble hun dømt til fem måneder fengsel for bedrageriet. Tre av månedene ble gjort betinget.

Det eneste formildende i saken er at det tok halvannet år fra bedrageriet ble oppdaget til anmeldelsen ble levert.

– Hadde det ikke vært for at siktede ble dømt for tyverier og bedragerier i 2000, så hadde hun sluppet å sone, slår Bergen tingrett fast.