Totalt 13 personer ble ofre for svindelen i desember 2005. Pengene de betalte, skulle være betaling for mobiltelefoner. Mobilene dukket aldri opp.

Sogn Tingrett mener det er formildende at tiltalte bare var 17 år da han utførte svindelen, og at det har tatt lang tid å få saken for retten.

Balestrand-mannen dømmes likevel til 30 dagers betinget fengsel. Han slipper å sone, hvis han holder seg unna lovbrudd de neste to årene.

I retten hevdet tiltalte at foreldrene hans hadde betalt tilbake penger til mange av ofrene.