Men hordalendingene har ikke nødvendigvis blitt mer skruppelløse det siste året. Økningen kommer som en følge av flere kontroller og tettere oppfølging av de som mottar trygdepenger, ifølge Tommy Johansen, avdelingsdirektør i NAV Hordaland.

5 millioner kroner

27 personer i Hordaland er mistenkt for å urettmessig ha mottatt 5 millioner kroner fra NAV Trygd. Dette dreier seg om ytelser som sykepenger og enslig forsørgerstøtte. Det høyeste enkeltbeløpet som er anmeldt blant disse, var 550.000 kroner.

— Undergravende

Økningen i svindeltilfeller er likevel størst for NAV Arbeid, hvor tallet på anmeldelser er doblet fra 57 i 2005 til 116 i 2006. Dette er mennesker som arbeider mens de mottar dagpenger.

— Systemet er basert på tillit, og omfattende misbrud virker undergravende på verferdstjenestene. Vi ser derfor svært alvorlig på tilfeller der folk bevisst holder tilbake opplysninger for å ta imot støtte urettmessig, sier Johansen.