Are Blomhoff, tidligere daglig leder i Stiftelsen Betanien gjennom 20 år, er siktet for å ha underslått nær 15 millioner kroner fra egen arbeidsgiver.

Den høyt betrodde topplederen ble I fjor høst tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

— Mange paradokser her

Det var ordfører Trude Drevland som delte ut fortjenstmedaljen i Blomhoffs egen 60-årsfeiring. I sin tale til jubilanten fremhevet hun menighetsprestens lederegenskaper.

— Han var en interessant person, med utsøkte lederevner og høy kompetanse. I akkurat denne talen var jeg nok rimelig personlig også, siden jeg visste godt hvem han var, blant annet fra min tid som byråd, sier Drevland.

Som ordfører hadde hun heller ingen betenkeligheter da hun i forkant av tildelingen ble bedt om å godkjenne selve søknaden.

— Det er mange paradokser i denne saken. Men det var ingenting som tydet på at han ikke skulle få en anbefaling fra mitt kontor. En slik godkjenning er generelt nærmest for en formalitet å regne, sier ordføreren.

- Hadde mye å by på

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Blomhoff har et varmt hjerte for det diakonale, for sosialt arbeid og det enkelte menneskets beste, og at han har vært - og er - en drivkraft i alt han deltar i.

Et halvt år etter medaljetildelingen, la Blomhoff alle kortene på bordet da han ble konfrontert med at han hadde underslått et millionbeløp fra stiftelsen.

— Dette er en mann som har hatt mye å by på som person, men det hjelper jo lite når vi sitter med fasit i hånd, sier Drevland.

- Jeg ville ikke møtt

I februar i fjor møtte den underslagssiktede til audiens på Slottet, til tross for at han på dette tidspunktet allerede hadde erkjent å ha svindlet til seg et større millionbeløp. På Slottet fikk han hilse på både konge og kronprins. Alle som blir tildelt Kongens fortjenstmedalje, får nemlig en invitasjon om å komme på audiens.

— Det får være hver enkelt menneskes personlige ansvar å vurdere hvordan man opptrer i ettertid av en slik erkjennelse. Jeg ville nok ikke ha møtt opp på Slottet dersom jeg var i hans sted, sier ordføreren.

HOS KONGEN: Are Blomhoff dro i februar i år til Slottet i anledning Kongens fortjenstmedalje, som han er tildelt. Kongebesøket skjedde måneden etter at han innrømmet pengeunderslag overfor stiftelsen.
Larsen, Håkon Mosvold

Stiftelsen Betanien Bergen solgte i fjor helse— og behandlingstjenester for 300 millioner kroner til Helse Vest og Bergen kommune. Ordføreren stiller seg bak helsebyråd Hilde Onarheim, som i dagens BT sier at det ikke er noe som tyder på at kommunens pasienter er blitt skadelidende.

— Det er en trist sak for stiftelsen, først og fremst. Samtidig er det godt å se at vi som avtalepart ikke er direkte berørt, ei heller våre beboere som benytter seg av disse tjenestene.

Metodistkirken: Trist og sjokkerende

Blomhoff ble ordinert som menighetsprest i Metodistkirken i 1978. I mai i år, noen måneder etter å ha erkjent millionunderslag, valgte han selv å fratre som prest.

Tilsynsmann Svein J. Veland i Metodistkirkens sør-vestre distrikt, sier at kirken har etablert en kriseberedskap for de ansatte etter avsløringene.

— Vi har fått erfare at saken oppleves som sjokkerende og trist for mange av hans tidligere kolleger i Metodistkirken. Dette er en person som har hatt en høy stjerne internt. Selv om vi som kirke ikke har noen formell rolle i denne saken, har vi nære bånd til stiftelsen vi var med på å etablere i sin tid, sier han.

Ifølge Veland har ikke Blomhoff tjenestegjort som prest siden 1992. Da tok han over som daglig leder i Stiftelsen Betanien Bergen.

Veland sitter som Metodistkirkens representant i stiftelsens styre. Han har i utgangspunktet ingenting negativt å si om Blomhoffs meritter som daglig leder.

— Inntrykket mitt er at han har vært en flink, engasjert og målrettet person som har gjort mye bra for Betanien, sier han.