I november skal den 37 år gamle bergenseren ha tatt nærmere en halv million kroner fra kassen på Restauranthuset Xhibition. Deretter dro han utenlands. Han ble etterlyst gjennom Interpol og pågrepet i den franske havnebyen Cherbourg i Normandie 16. desember.

Siden da har han sittet i fengsel i byen Caen i Normandie. Norsk politi har begjært ham utlevert, og hevdet allerede i slutten av januar at han skulle komme til Norge i løpet av få dager. Overfor Bergens Tidende har både politi og bergenserens advokat Helge Wesenberg gitt uttrykk for at de ikke skjønner hvorfor fransk politi holder ham igjen, og at de ikke har mottatt noen opplysninger fra franske myndigheter.

Den norske ambassaden i Paris opplyste denne uken at Justisdepartementet har purret på franske myndigheter i saken.

Papirmølle i to land

Bergens Tidende har vært i kontakt med den franske statsadvokaten i Caen. De kan fortelle at årsaken til at ting trekker ut er enkel: Norge er ikke med i EU, og har ikke signert avtalen som gjør at man kan få en forenklet utlevering.

— Dersom han hadde vært fra Belgia, ville han ha vært hjemme for lenge siden, sier assisterende statsadvokat Eric Enquebecq.

Årsaken til at mannen nå har sittet fire måneder i fransk fengsel er følgende:

Etter arrestasjonen 16. desember fikk norsk politi beskjed om dette, og måtte innen 40 dager sende krav om utlevering. Dette kravet skulle innom flere instanser før det nådde frem til Caen: Den 20. januar ble begjæringen sendt fra den norske ambassaden til det franske utenriksdepartement. Fransk UD sendte det til det franske Justisdepartement som i sin tur sendte det videre til Caen den 9. februar. Det ankom rette vedkommende i Caen 20. februar.

Får godskrevet soning

— Da kunne vi forberede et rettsmøte der nordmannen fikk valget mellom å si ja eller nei til å bli utlevert. Han hadde en fransk advokat med seg, og sa at han gjerne ville hjem til Norge. Han spøkte med at han trodde at de norske fengslene var mer komfortable enn de franske, sier Eric Enquebecq.

Dette møtet var den 8. mars. Deretter ble papirene sendt tilbake i den samme møllen hvor de kom fra. Ifølge statsadvokatene er saken ferdig juridisk behandlet i Frankrike.

— Det eneste som mangler er at den franske statsministeren signerer på at mannen kan utleveres. Det er prosedyre hver gang. Deretter må norske myndigheter bli enige med fransk politi om hvordan utlevering skal skje, sier Enquebecq.

Virker ved godt mot

Både Enquebecq og Seguin har møtt bergenseren og hatt kontroll med saken hans. De sier at vedkommende virker ved godt mot, og at han har et sterkt ønske om å komme hjem.

Han er ikke avhørt i Frankrike.

— Det er ikke vår business. Vi har tatt hånd om utlevering, og så får norsk politi ordne resten, sier Eric Enquebecq.

Advokat Helge Wesenberg har uttrykt bekymring for at hans klient ikke får godskrevet de månedene han har sonet i Frankrike.

— Det kan han ta helt med ro. Norsk politi blir fullstendig orientert om dette, slik at det han har sonet her i Frankrike blir trukket fra en eventuell dom i Norge, sier Enquebecq.