Philip Sigval Bergesen er siktet for totalt 121 straffbare forhold som blant annet utgjør bedragerier av flere kjente millionærer for rundt 20 millioner kroner.

Forviklingene rundt den kompliserte og omfattende siktelsen nådde sitt høydepunkt da dommer Jacob M. Wolff så seg nødt til å reagere på partenes ønsker om vitneførsel og opplesning av politiforklaringer.

— I en forhørsrettssak er det den siktedes uforbeholdne tilståelse som skal legges til grunn. Hvis ikke det holder, så hører denne saken hjemme i tingretten, sa Wolff. Det ønsket verken aktor Erling Grimstad, eller forsvarer Oscar Ihlebæk.

— Vi har et ansvar for ikke å bruke unødvendig med tid og penger på en sak hvor det foreligger full tilståelse. Jeg kan selvfølgelig ta ut tiltale, men en full hovedforhandling i tingretten vil gå over minst 14 dager. Det ønsker ingen av oss, sier Grimstad til Bergens Tidende.

Samme argumentasjon var avgjørende for at rettssaken i det hele tatt kom i gang tirsdag. Bergesen, som lider av psoriasis, stilte nemlig krav om solarium i fengselet. Hvis ikke, ville han kreve saken ført for tingretten. En noe overrasket aktor Grimstad valgte å innfri kravet. Onsdag forklarte Bergesen både hvordan han svindlet til seg aksjer verdt 9,4 millioner fra en forretningsmann i Oslo, og hvordan han lurte en bankfilial i Sandefjord til å betale ham ut 2,3 millioner fra en konto tilhørende den bergenske automatkongen Bjørn Hanevik.

Den 36 år gamle storsvindleren har tilstått alt han er siktet for. Aktor har varslet at han i morgen vil be om fengsel i fem år for storsvindleren.