Og om noen skulle tro at kulden har gjort arbeidsdagene på Bergen legevakt enda travlere enn tidligere år, så er det feil.

— Det ser ut til at folk tar hensyn til seg selv, sier overlege Bjarte Nore.

I kuldeperioden den siste måneden har Legevakten behandlet færre astmapasienter og omtrent like mange brudd som samme periode året før.

Man kan bare spekulere i om svineinfluensavaksinen kan ha hatt en gunstig effekt på astmapasientene .

Rolig dag

Gårsdagen var også relativt rolig dag, ifølge overlegen.

— Vi har noen fall på isen, men det er jo noe vi pleier å ha. Det har ikke vært noe spesielt stor pågang på grunn av kulden om verken kirurgiske eller medisinske spørsmål.

Eldre mennesker som faller på glattisen har stor risiko for å brekke lårhalsen, på grunn av benskjørhet. Yngre stpr i fare for å brekke armen mens de tar seg for i fallet.

— Dette er de klassiske vinterbruddene og vi er midt i høysesongen for slike skader. Likevel er antall brudd omtrent det samme som året før i samme periode.

De siste tre ukene har 36 pasienter brukket lårhalsen, mens det tilsvarende tallet var 42 året før. 190 har fått behandling for underarmsbrudd ved Bergen legevakt, mens det var 214 i fjor i samme periode.

Mindre pågang i høysesongen Ifølge Nore er vi også nå midt i høysesongen både for virussykdommer og kulde og vanligvis vil det føre til legevaktbesøk for mange astmatikere. Kulden forverrer astmaen for mange. Likevel har det kommet færre pasienter.

— Man kan bare spekulere i om svineinfluensavaksinen kan ha hatt en gunstig effekt på astmapasientene.

— Det har også vært mye fokus på god hygiene, sier overlegen, men han understreker at talmaterialet er for lite og måleperioden for kort til at man kan dra noen bastante konklusjoner.

Mens Legevakten i Bergen hadde 21 astmapasienter i år, hadde de 29 i fjor. Åsane Legevakt hadde åtte i år, det er to færre enn i fjor. Loddefjord Legevakt hadde seks astmapasienter i år, mot 16 i fjor. Ved Fana legevakt var bare åtte til behandling mot hele 21 i samme periode i fjor.