13,1 prosent. Det er oppslutningen Liv Signe Navarsete klarer å samle fra velgerne i hjemfylket. Blir BTs måling nå i oktober valgresultatet om ett år, kan partilederen ryke ut av Stortinget.

Årsaken til at Navarsete er ute, på tross av at Sp er Sogn og Fjordanes tredje største parti etter Høyre og Ap, er befolkningsutviklingen i fylket. Til valget om under ett år vil Sogn og Fjordane kun ha tre sikre distriktsmandater, mot fire i dag. En så lav oppslutning som i dag gjør at Navarsete vil være avhengig av et usikkert utjevningsmandat for å bli gjenvalgt til Stortinget.

Historisk dårlig

Målingen i Sogn og Fjordane er historisk dårlig sammenlignet med oppslutningen Senterpartiet har hatt ved valgene i fylket. De to siste stortingsvalgene har Sp hatt over 20 prosents oppslutning. Sogn og Fjordane har vært en Senterpartibastion i flere tiår. Ikke ved noen stortingsvalg siden krigen har Sp hatt en så liten støtte som partiet har nå.

For partilederen kommer dagens måling som et klimaks etter en tøff uke.

I hele går brukte hun arbeidsdagen til å slåss internt i sitt eget sentralstyre. På dagsordenen sto "tillit og lederstil". Bakgrunnen var partilederens utskjelling av Senterungdommens Sandra Borch under et møte på Dyrøy i september. Denne episoden utløste et klagebrev fra ungdommen til moderpartiet, og dette brevet ble drøftet bak lukkede dører i går formiddag.

Konklusjonen ble at Navarsete beklaget sin oppførsel, Borch aksepterte dette, og stadfestet at hun fortsatt har tillit til sin partileder.

Slitsom diskusjon

Men internt i partiet er det mange som mener at kritikken av Navarsete stikker dypere enn denne enkelthendelsen.

Navarsete bekreftet i går langt på vei at det hele opptrinnet med Borch skjedde etter det hun oppfatter som en "slitsom" diskusjon om hvem som skal overta som leder den dagen hun går av.

Utskjellingen av Senterungdommens leder skjedde samme dag som Borch uttalte at nestleder Ola Borten Moe er den beste til å overta når Navarsete slutter.

Sp-lederen svarte unnvikende på om hun tar gjenvalg som partileder ved landsmøtet til våren.

— Jeg har ikke bestemt meg, det skal jeg gjøre når valgkomiteen spør

Navarsete understreker at hun ikke vil bli sittende for enhver pris.

– Jeg har opplevd en fantastisk støtte de siste dagene. Men partiet står helt fritt til å velge den lederen partiet mener er best skikket. Jeg har ikke tenkt å klamre meg til et lederverv.

- Historisk lavt

Valgeksperter tror Sps evne til å mobilisere i Sogn og Fjordane vil sikre Liv Signe Navarsete plassen på Stortinget.

— Men partiet ligger noe lavere på målinger nå enn de har gjort før, så det er all grunn til å være bekymret, sier valgkommentator Knut Henning Grepstad.

Frank Aarebrot mener fylkesmålingen som gir Høyre to og Ap en representant, er bortimot historisk.

— For første gong begynner Sogn og Fjordane å ligne resten av Vestlandet, sier professoren i sammenlignende politikk.

- Kan mobilisere

Grepstad påpeker at gallupen ikke nødvendigvis er så dramatisk for Navarsete og Sp. Årsaken er at partiet også tidligere har ligget lavt på meningsmålinger i perioder mellom valg. Flere ganger har de vært nede mellom 15 og 17 prosent, for så å ende godt opp på 20-tallet på valgdagen.

— Med Sps partiapparat og tradisjonelt gode evne til å mobilisere, tror jeg det skal mye til før vi neste høst får et slikt valgresultat i Sogn og Fjordane.

Dette synet deler Frank Aarebrot. Han viser til at Sp har oppegående lokallag i alle kommuner i fylket, og er dermed langt bedre rustet enn andre partier til å gå inn i valgkampen.

Men det lurer en fare:

— Navarsete må få slutt på den interne Sp-striden mellom Trøndelagsfylkene og Sogn og Fjordane. For dersom hun ikke greier det, kan det gå ut over motivasjonen til medarbeiderne som skal ut i valgkampen. Klarer hun ikke å roe ned partiet, må Navarsete etter mitt syn snart vurdere stillingen som partileder, sier Aarebrot.

Ifølge Knut Henning Grepstad er det flere oppsiktsvekkende poeng i målingen:

— Sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden er Frp halvert, mens Høyre nesten har tredoblet oppslutning.

Hva mener du om Sp-striden?

Partibarometer Sogn og Fjordane oktober 2012.pdf