Dette er hovedkonklusjonen vi kan trekke etter at Bergens Tidende har snakket med noen sentrale aktører i norsk reiselivsbransje.

— Stikkord som 11. september og sars har gjort at innslaget av amerikanske og japanske turister i Norge, og kanskje særlig på Vestlandet og i Nord-Norge, er markert lavere denne sommeren enn tidligere år, forteller direktør for informasjon og samfunnskontakt i Norges Turistråd, Per-Arne Tuftin, til Bergens Tidende.

Europeerne kommer

  • På den annen side viser forhåndsbestillingene at tilstrømningen fra noen land i Europa - som England, Frankrike, Spania og Italia - ikke er så verst. På Vestlandet er det særlig engelskmennene og tyskerne som i øker i besøksstatistikken. Også nordmenn har i stigende grad valgt norske feriemål i sommer. I hvilken grad dansker og svensker i større grad besøker landet vårt denne sommeren, vet vi lite om før de offisielle statistikkene foreligger etter sesongslutt, sier Tuftin.

— Slik vi opplever turistsesongen fra vårt ståsted, er bortfallet av reisende fra USA og Japan ikke dramatisk for turistnæringen. Langt på vei har økningen fra Norge og andre europeiske land kompensert for bortfallet av amerikanske og japanske turister. Men noen av de store hotellene på Vestlandet - ikke minst i Sogn og Fjordane fylke - som har satset stort på disse to markedene, vil få merkbar nedgang i omsetningen denne sommeren, sier Tuftin.

Ros til Ullensvang

Fagsjef Bjørn Ketilsson i Reiselivsbedriftenes Landsforening sier at det er her på Vestlandet at bortfallet av japanske og amerikanske turister er størst, fordi disse turistene er særlig opptatt av å se fjordene. Europeere vil gjerne nordover for å se midnattssolen. Ketilsson sier at campingplasseierne er optimister denne sommeren, men det er for tidlig å si hvordan tilstrømningen er av campingturister.

Ketilsson trekker frem Hotel Ullensvang på Lofthus som et eksempel på at det nytter å tenke kreativt når etterspørselen står i fare i et viktig marked som Japan.

— Edmund Harris Utne ved Hotel Ullensvang har vært ekstremt dyktig til å markedsføre produktet sitt i Japan og Østen for øvrig, sier Ketilsson. - Han var selv til stede på flere reiselivsmesser der borte og profilerte hotellet og Hardanger. Harris Utne har klart det andre ikke har klart denne sommeren: god trafikk fra Japan og Østen. Det har først og fremst vært til glede for hans bedrift, men har også gitt en bieffekt for hele Hardanger-regionen, forteller Ketilsson.

Ikke verst i vest

Markedssjef Christopher Rosenkilde i Fjord Norge AS forteller at tallene på overnattinger varierer sterkt i bransjen denne sommeren.

— Voss, Hardanger og Bergen har hatt en markert økning hittil i sesongen. Her er svikten i tilstrømningen av japanere og amerikanere ikke så sterk som i andre deler av Vestlandet. Dessuten har det vært en økning i tilreisende fra England og Spania. Nå venter vi spent på hva som skjer når ferien starter i august Frankrike, Tyskland og Spania, sier Rosenkilde.

Administrerende direktør Bjørn Myhren i Hordaland Reiseliv sier til Bergens Tidende at det merkes på taxfree-salget når tallet på japanske og amerikanske turister går ned.

— Det er registrert en kraftig nedgang i taxfree-salget i hele Norge. På landsbasis er nedgangen på 25 prosent, mens vi i Hordaland har registrert nedgang på 20 prosent hittil i sesongen. Du kan si det slik at selv om hotellene langt på vei får kompensert for svikten i overnattingsgjester fra USA og Japan med reisende fra Norge og andre europeiske land. Men japanerne og amerikanerne handler mye mer enn turister fra andre land, sier Myhren.

PARAPLYFLUKT: Ikke mange tenkte på paraplyer i Bergen i går. Men disse turistene fant det tryggest å søke ly i skyggen.<p/>FOTO: PAUL SIGVE SIMONSEN