De pårørende har ikke vært klar over hva som skulle skje før i februar i år. En innkallelse til et allmøte i november i fjor var stilet til pårørende til beboere ved Mildeheimen.

De fleste pårørende ved Rosehagen oppfattet dette som at innkallelsen ikke gjaldt dem. Hun som likevel møtte, fikk klar beskjed om nettopp dette. Helt på slutten av møtet skal det så kortfattet ha blitt gitt informasjon om at beboerne ved demensavdelingen «Lille A» skulle flyttes til Rosehagen.

Samarbeidsutvalget ved Mildeheimen, der representanter for de pårørende, ansatte og ledelsen har deltatt, har støttet planene om flytting til Rosehagen.

Men ingen av de pårørende ved Rosehagen har deltatt i dette utvalget, heller ikke har de kjent til at utvalget overhodet eksisterte. Noen annen form dialog eller samarbeid mellom de to pårørendegruppene har ikke funnet sted.