— Hun har så langt benyttet seg av retten hun har til ikke å la seg avhøre, sier fungerende Laksevåg-lensmann Tore Salvesen.

Dungs svigermor, hennes mann og to av sønnene er fortsatt siktet i saken. Men heller ikke i dag har politiet gjort fremskritt i letingen etter Dung. Noen nedtrapping i etterforskningen blir det ikke snakk om.

— Det er like aktuelt å trappe opp som å trappe ned, sier Salvesen.

— Nå har politiet holdt hemmelig sakens dokumenter i en uke. Hun kommer ikke til å si noe før hun får innsyn i disse, sier svigermorens forsvarer Stein Erik Ottesen.

Silje Katrine Robinson