Torsdag ettermiddag kjørte den mannlige trailersjåføren nordover mot Åsane fra Bergen.

Ifølge politiet, som observerte kjøringen hans, holdt sjåføren av det tunge kjøretøyet 0,5-1 sekunds avstand til kjøretøyet foran.

— Han ble fratatt førerkortet på stedet, og vi mener han skal tape førerretten i fire måneder. I tillegg har jeg skrevet ut et forelegg på 8000 kroner, sier politiadvokat Trygve Ritland i Hordaland politidistrikt.

Selv om de fleste privatbilsjåfører kan sin «1001-1002-1003» - uten nødvendigvis alltid å praktisere reglen - minner Ritland om at kravene til avstand er enda strengere for førere av tunge kjøretøyer.

- Hvorfor er det så pass strenge straffer for dette?

— Hele poenget er at folk skal holde avstand. Det er for å forhindre påkjørsler bakfra og få ned den typen ulykker som det fører til. Påkjørsel bakfra har stort skadepotensial. Tenk for eksempel på hvor mange som har gått rundt med nakkekrager, sier Ritland.

— Moralen er klar: Hold avstand!