Sentralstyret til Senterpartiet hadde saken oppe til behandling på sitt møte tirsdag denne uken. Kun én person støttet Borten Moes ønske om å åpne opp deler av områdene utenfor Lofoten for oljeboring.

Oljeministeren har flere ganger frontet dette ønsket om å fortsette aktiviteten i områdene som tidligere var åpnet opp i Nordland 6.

— La oss i første omgang få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusive åpnet del av Nordland 6. Dette kan skje fra høsten av, sa oljeministeren på Sandefjordkonferansen tidligere i år.

Dette er majoriteten av Sentralstyret i Sp rivende uenige med. De har nå snudd programkomiteens innstilling. Det får BT bekreftet fra flere uavhengige kilder.

Bare én støttet

Da saken var oppe til votering i sentralstyret stemte ti personer for å fremdeles verne alle deler. Kun to stemte for den såkalte mellomløsningen til Ola Borten Moe. Borten Moe var én av dem.

Sentralstyremedlem Per Inge Bjerknes fra Østfold vil ikke bekrefte hva voteringen endte på. Han legger derimot ikke skjul på at han selv stemte mot oljeboring.

— Det var ikke noe kompromiss det de kom opp med i programkomiteen. Jeg håper og tror at landsmøtet sier et klart nei til videre oljeboring, sier han til BT.

Den andre som stemte for oljeboring var ikke Sandra Borch, hun hadde meldt forfall til møtet.

Vil ha debatt

Etter det BT kjenner til var det Opplands Bengt Fasteraune som støttet oljeministeren.

Det bekrefter han selv.

— Det gikk ikke veien, nei. Men jeg stemte det samme som da vi innstilte i programkomiteen, og da som nå gikk jeg for dette kompromissforslaget.

Fasterune synes det er greit med uenighet på dette punktet, og håper det blir gjenstand for debatt på landsmøtet som kommer om to uker.

— Så får landsmøtet bestemme.

Områder som var åpne

Tidligere i år ble det kjent at flertallet i programkomiteen til Sp gikk inn for oljeboring i noen områder utenfor Lofoten. Dette var kjent som Ola Borten Moe sitt kompromissforslag. Områdene det er snakk om ligger i det såkalte Nordland 6, som ligger sørvest for Lofoten. Disse områdene ble åpnet opp for oljeboring tilbake i 1994, men ble deretter midlertidig stengt av Jens Stoltenberg sin første regjering i 2001.

Med støtte fra blant andre Senterungdommens leder, Sandra Borch, fikk Borten Moe flertallet av programkomiteen (syv av tolv medlemmer) til å gå inn for mellomløsningen, som tilsier at man bare skal si nei til å åpne «nye områder» områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.