Sammen med 330 andre Braathens-medarbeidere fra hele landet, mente de 45 ansatte på Flesland at SAS brøt både løfter og arbeidsmiljøloven da selskapet kjøpte opp Braathens i 2001.

I dag falt dommen i en av de aller største arbeidsrettssaker i norsk arbeidsliv. Den er ikke lystelig lesing for saksøkerne. Bare 40 av de 375 vant gjennom med sine krav. De er hjemmehørende ved flyplassene i Molde og Kristiansund.

— Må ankes

— Dette bør vi anke. Alt annet enn en anke vil være utrolig skuffende. Det sitter mange rundt i landet som er skuffet nå, sier Christian Heitmann til bt.no. Han representerte de tidligere Braathens-ansatte i møter med advokatene.

Heitmann vitnet i rettssaken på vegne av de ansatte på Flesland, og er tidligere sentral tillitsvalgt i Braathens.

— Vi fikk nesten ikke medhold på noen punkter. At de ansatte i Molde og Kristiansund fikk beholde sin ansiennitet var ventet. Ellers er dette provoserende. Stillingsvernet er nå klart svekket ved fremtidige oppkjøp innen næringslivet, sier Heitmann.

- Dommen berører alle

Også andre tillitsvalgte raser over domsavsigelsen.

— Oppsigelsesvernet er svekket, mener Stein Kristiansen, 2. nestleder i Handel og Kontor.

— Dommen berører alle ansatte i bedrifter som kjøpes opp, sier Lisbeth Eliasson, forbundsleder i PRIFO.

Begge er svært overrasket over dommen.

— Vi får se hva retten har lagt vekt på i premissene for dommen og deretter ta stilling til om den skal ankes eller ikke, sier Kristiansen.

Både han og Eliasson mener dommen viser at grensene i næringslivet er flyttet.

— Jeg er spesielt skuffet fordi dette ikke bare berører de tidligere Braathens-ansatte, men fordi det også vil få store konsekvenser for alle norske arbeidstakere som berøres av oppkjøp, sier Eliasson.

Begge fagforeningene ser for seg at saken ender i Høyesterett.

— Det er naturlig for oss å vurdere en anke, men vi må først gå grundig gjennom dommen, avslutter de begge.

- Løftebrudd

De Flesland-ansatte har kjempet for å beholde ansiennitet, lønn og stillingsrammene sine etter at de ble overført til SAS da oppkjøpet ble gjennomført våren 2002.

Saksøkerne hevder at både SAS- og Braathens-ledelsen forsikret at de skulle få beholde sine rettigheter og ansiennitet.

700 Braathens-medarbeidere valgte å ta sluttpakke etter oppkjøpet. 1100 måtte gå, og mange måtte ta til takke med reduserte stillinger i SAS. Dette er klare løftebrudd, hevder de tidligere Braathens-ansatte.

De fleste av saksøkerne er i dag ansatt som bakkepersonale i SAS. Men om lag 60 av dem fikk ikke nye jobber etter å ha sagt farvel i Braathens. De ble i stedet plassert i Braathens jobbank, men mistet i virkeligheten arbeidet til tross for at de hevder de fikk løfter om det motsatte.

- UTROLIG SKUFFENDE: Christian Heitmann har fulgt Braathens-rettssaken. I dag er han en skuffet mann.
ARNE NILSEN