— Det er som å sitte rett ved en svær stråleovn på full styrke. Du blir rett og slett kokt. Folk har måttet gå hjem fordi det er så varmt. Da er det noe gale, sier Øivind Midttun, forsker ved Bevital AS.

I september i fjor sto laboratoriebygget ved Haukeland Universitetssykehus klart til bruk for de om lag 550 ansatte, hovedsakelig fra Universitetet i Bergen og Helse Bergen, med en prislapp på rundt 750 millioner kroner. Etter den tid har det kommet mange klager fra brukerne av bygget, som stort sett er dekket av glassfasade.

— En kollega har termometeret liggende på pulten. Med åpen dør en solskinnsdag i februar ble det målt 29 grader. Dersom du da lukker døren, er det bare å gå hjem, sier Midttun.

Skarpt lys

Glassfasaden gjør også at han plages av sterkt lys. De elektriske persiennene er innebygd i vinduene med lysfølere slik at de skal skjerme der det trengs. Brukerne kan vippe dem, men ikke heve og senke dem.

— Persiennene lukkes ikke helt igjen. Når du jobber ved en PC-skjerm, blir det et veldig skarpt lys, sier Midttun.

For Trude Skogstrand, stipendiat ved Institutt for indremedisin, er de åpne løsningene det største problemet.

— Vi sitter i et åpent landskap med to kjøkken på hver side og masse cellekontor vis-à-vis. Vi sitter rett og slett i en gang. Det er dårlig lydisolering, slik at vi blir forstyrret når folk prater i gangene. Vi har en arbeidssituasjon der vi er avhengig av ro for å tenke, sier Skogstrand.

Flyttet ut

Støyen fra det åpne landskapet gjorde at Per Magne Ueland, professor i farmakologi, flyttet ut av kontoret sitt i 9. etasje.

— Det er visse oppgaver du ikke kan gjøre med støy rundt deg. Nå har jeg midlertidig flyktet ned til første etasje. Når en skal generere analyser, trenger en stillhet og full oppmerksomhet, sier han.

Geir Brügger, teknisk sjef i Helse Bergen er kjent med misnøyen blant brukerne av bygget.

— Jeg håper at dette vil vise seg å være innkjøringsproblemer. Slike hus leveres med svært avanserte systemer. Når en forsøker å optimalisere energibruken, har det hendt at vi har truffet feil med temperaturen. Angående de elektriske persiennene, er åtte-ti stykker levert med feil fra leverandøren. I tillegg spekuleres det om en av lysmålerne står ugunstig plassert.

— Opplever du at det estetiske har gått på bekostning av det funksjonelle ved dette bygget?

  • Det spørsmålet svarer jeg ikke på før det har gått et år eller to og vi har gjort oss erfaringer, sier han.

Budsjettet satte stopper

Arkitektfirmaet CF. Møller tegnet Laboratoriebygget på Haukeland. Sivilarkitekt Hugh Serendahl hadde flere møter med brukerne av bygget, men forteller at det aldri var aktuelt at alle kunne få egne kontorer.

— Det enkleste svaret på det er budsjettet. Du måtte også hatt større arealer om alle skulle hatt egne kontorer. På sykehus er det også vanskelig å forsvare cellekontor, fordi så mange bruker tiden flere steder, som i laboratoriet, og gjerne har to og tre arbeidsplasser, sier Serendahl.

Glassfasaden ble valgt blant annet på grunn av tomtens beliggenhet.

  • Tomten er ekstremt mørk og inneklemt. Teoretisk sett skal det ikke ha noe å si for selve isolasjonen. Når det er glass dimensjoneres det for oppvarming i forhold til isolasjonsverdien i glasset. Den eneste ekstra faktoren med glass, er at solen kan komme inn og varme opp rommet og at man derfor må ha et persiennesystem som blokkerer solen, sier Serendahl.

Han er enig med teknisk sjef i Helse Bergen om at det må beregnes en innkjøringsfase på bygget.

  • Når det gjelder et såpass stort og teknisk krevende bygg som dette, på 23.000 kvadratmeter, er det ikke mulig å bygge uten at noe må justeres i etterkant, sier Serendahl.

I Nonnesetergaten 4 ligger bygget hvor Skatt Vest holder til. Det ble bygget i 2008 og er nesten dekket av glassfasader.

  • Vi har helt klart hatt en del utfordringer. Persiennesystemet er inne i vinduene og det er en del av persiennene som har sviktet. Bygget er såpass stort at vi må ha en årssyklus på at alt skal fungere. Den største utfordringen er om vår og høst, når solen står lavt og skinner rett inn sier underdirektør Karl Tore Hareide i Skatt Vest.

Det er Entra Eiendom som eier bygget og driftssjef Oddmund Fintland er fornøyd med hvordan det har fungert, og sier at brukerne var involvert i byggeprosessen.

  • Litt problemer vil det alltid være. Vi trenger en innkjøringsprosess på et par år for å få alt på plass, sier Fintland.

Hva er din erfaring med glasshus? Kommenter!