29. oktober troppet bystyremedlem Knut Holme Sulen opp på kontoret til Arvid Blommedal, blant annet for å diskutere den omstridte saken om skytebane i Fana.

Ville bli ordførerkandidat

Blommedal ville gjerne ha en annen Frp-er med på møtet, men Sulen avslo dette. Dersom Blommedals versjon av det som skjedde på møtet er riktig, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor Sulen bare ville ha Blommedal til stede.

I et internt brev til styret i Bergen Frp skriver Blommedal:

«Han fortalte at han var en innflytelsesrik person som ønsket å stå høyt på bystyrelisten til neste valg. Videre foreslo han i sterke ordelag at undertegnede så absolutt burde gå for topplassen, og altså utfordre (..) Liv Røssland (..). Han ønsket selv 2. plassen og kunne derfor bli ordførerkandidat.»

Det fremgår ikke av Blommedals referat hvordan han besvarte Sulens sterke oppfordring, men ut fra det Blommedal videre skriver, må vi anta at han stilte seg negativ:

Spilte av opptak

«Han åpnet da sin medbrakte koffert og tok frem noe som liknet en seddelbok. Denne inneholdt en avspillingsmaskin. Det ble her avspilt i mitt påhør opptak av meg selv som jeg ikke vet når eller hvor er tatt opp, og heller ikke i hvilken sammenheng. Videre informerte KHS meg om at denne kunne i en gitt situasjon bli brukt som informasjon til NRK og TV2.»

Blommedal skriver at han straks ba Sulen forlate kontoret.

I brevet redegjør deretter Sulen for en telefonsamtale samme dag fra tidligere styremedlem Sigurd Galtung Døsvig. Han ble kastet på Frps årsmøte 17. oktober. Blommedal skriver: Renkespill

«Etter dette insinuerte han overfor meg påstander om at årsmøtet i Bergen Frp hadde vært et avtalt spill med ca. 85 medlemmer fra Åsane til stede.»

Døsvig kom med opplysninger om et angivelig renkespill som Blommedal skulle kjenne til.

Opplysningen om dette skulle Døsvig ha fra tidligere varamedlem til styret, Magnar Lid. «Til dette siste nevnte navnet kunne jeg opplyse om at jeg kunne bekrefte at jeg over lang tid har mottatt meldinger fra medlemmer om at Magnar Lid har drevet med betydelig sverting av min person gjennom mange telefonsamtaler.»

Styret i Bergen Frp har tatt brevet fra Blommedal ytterst alvorlig og har startet forberedelsen til en mulig eksklusjonssak rettet mot Sulen. Det bekrefter styreleder Karin Woldseth. Utover dette vil verken hun eller Arvid Blommedal kommentere saken.