Terje Ulvedal

Jon Tufto

Partiets nye toppkandidat i Sogn og Fjordane heter Mathias Råheim, og er fra Gaular.

Hoddevik, som har sittet to perioder på Stortinget, tapte prøvevoteringen mot Råheim med 17 mot 29 stemmer.

Vrakingen av stortingsmannen fra Selje kan henge sammen med at mange partifeller har betrakter ham som for «høyrevridd». Noen mener endog at han har vært for lojal mot regjeringen, og i for liten grad talt distriktenes sak.