Justisminister Anders Anundsen sendte i desember en forespørsel til sin svenske kollega om å få leie fengselsplasser, som et tiltak for å redusere soningskøen.

Ifølge pressesekretær Per Claréus i det svenske justisdepartementet har regjeringen ennå ikke konkludert med om de har noen plasser å tilby. Men justisministeren ser flere prinsipielle problemer ved å la norske domfelte sone i Sverige.

— Svarer snart

— Vi har ikke truffet noen avgjørelse ennå, men kommer til å sende et formelt svar til den norske justisministeren om kort tid. Det jeg kan si, er at det er flere prinsipielle problemer ved å la domfelte fra Norge sone i Sverige. Det kan være juridisk problematisk at personer som soner i Sverige ikke er dømt der, sier Claréus.

Han peker også på at det kan oppstå tvil om hvem som har det formelle ansvaret for de innsatte.

— Hvis dette skal la seg løse, må enten svensk kriminalomsorg drive myndighetsutøvelse på vegne av Norge, eller så må norske myndigheter utøve sin virksomhet på svensk jord. Ingen av delene er uproblematiske, og kan gi juridiske utfordringer, sier Claréus.

Den svenske justisministeren Beatrice Ask sier til Svenska Dagbladet onsdag at forslaget vil kreve lovendringer dersom det skal realiseres. Hun understreker likevel at hun ikke avviser det helt.

— Det er viktig å understreke at vi i utgangspunktet stiller oss positive til et samarbeid. Vi har ennå ikke konkludert, sier Claréus.

1200 personer stod i soningskø i Norge ved årsskiftet.

- Har kapasitet

Flere svenske fengsler har blitt lagt ned på grunn av nedgang i antall domfelte og fordi fengslene ikke levde opp til dagens standard.

Pressesekretær Torkell Omnell i Kriminalvårdens Huvudkontor sier at de har kapasitet til å ta ta imot innsatte fra Norge, men at de ikke vil påta seg for mange.

— Vi må være forberedt på at utviklingen snur og antall klienter øker igjen. Derfor må vi være fleksible når det gjelder kapsiteten. Det finnes ingen planer i dag om å avvikle flere anstalter, sier Omnell.

Han kan ikke svare på nøyaktig hvor mange plasser de kan tilby.

— Det er vanskelig å svare på hvor mange plasser vi har i overskudd, for akkurat nå pågår det renovering av en del lokaler, sier han.