– Eg trur mange av sjåførane her i distriktet vil finna seg anna arbeid, eller ta i mot tilbod frå Tide om arbeid i Bergen, seier tillitsvald for Tide-sjåførane i Nordhordland, Åge Hauge.

Fredag vart det kjent at Concordia Buss AS har vunne kontrakten om rutekøyring i Nordhordland for perioden 16. august 2009 til 15. august 2016.

– Vi er både skuffa og lei oss for dette, seier Åge Hauge. – Vi ser ikkje noko meining med konkurranse i det heile når det gjeld rutekøyring. No er det vel slik at kostnadene skal ned, og då vert det vel slutt på det vi har av særavtalar med Tide.

Åge Hauge sitt råd til Concordia er å kalla saman til orienteringsmøte snarast råd, slik at dei Tide-tilsette i Nordhordland veit kva dei har å halda seg til.

Sjåførane betalar prisen
Tide sine sjåførar har m.a. ein avtale om at dei som passerer 62 år kan halda fram i 80 prosent stilling, men heva full løn, skriv Strilen.

Hjå Tide har dei også 35,5 timars veke. No er det redde for at dette går over til 37 timars veke.

Mange har også ordningar med arbeid 4. kvar helg. Med ny arbeidsgjevar vert det kanskje arbeid 2. kvar helg.

Tide-sjåførane rundt omkring har etter kvar kome til at det er dei som må betala prisen for at fylkeskommunen skal spara nokre kroner på anbod. No set sjåførane i Nordhordland si lit til at Tide i Bergen har arbeid til dei.

Treng sjåførar i Bergen
I Tide sitt hovudkontor i Bergen var stemninga dyster i går etter endå eit anbodsnederlag. I fjor vart dei slått ut av Sunnhordland, også då av Concordia.

– Vi beklagar det, og er leie oss for at vi ikkje greidde å få kontrakten for Nordhordland, seier informasjonssjef Kåre Enæs i Tide til BT.

I anbodskonkurranse var det snakk om å tilby lågast pris for rutekøyringa i Nordhordland. Concordia sitt tilbod var ca. 94,5 millionar kroner i året. Kåre Enæs ynskjer ikkje å opplysa om storleiken på Tide sitt tilbod, men han seier at skilnaden ikkje var stor.

– Tide sine sjåførar i Nordhordland er redde for at Concorida vil gje dei dårlegare arbeidsvilkår enn dei har no. Det vert sagt at mange vil søkja arbeid hjå Tide i Bergen. Har Tide jobb til dei?

– Vi har alltid behov for sjåførar i Bergen. No vil vi setja i gong ein prosess for å kartleggja ynskje og behov for våre tilsette i Nordhordland, seier Enæs.

Han opplyser Tide har 130 tilsette og ca. 80 bussar fordelt på nordhordlandskommunane Meland, Radøy, Austrheim, Lindås og Masfjorden.

Kva synest du? Diskutér saka her.