Ifølge tall fra OECD har Sverige nå under 5 dødsofre i trafikken per 100.000 innbygger, og har med det verdens tryggeste trafikk.

Norge ligger ikke langt etter, mens gjennomsnittet i EU er på 9,8. Farligst er veiene i Hellas, der statistikken forteller om 20,2 dødsofre for hver 100.000 innbygger.

Bare fra 2004 har antallet trafikkdødsfall falt fra 480 til 440. Dette til tross for at tungtrafikken langs svenske veier økte med 4 prosent.

Svenske myndigheter mener at det er mange års investeringer i veinettet som nå gir se utslag, ikke minst i form av færre omkomne fotgjengere, sykelister og mopedister.

Bedre bilstandard medvirker også til at flere liv går tapt, tror generaldirektør Ingemar Skogö i det svenske Vägverket.

80 prosent av alle biler som selges i Sverige er nå utstyrt med antisladdsystem, samtidig som de fylles av stadig flere kollisjonsputer dersom ulykken skulle være ute.

– De siste årene har nok bilutviklingen bidratt aller mest til trafikksikkerheten. Antisladdsystem begynner nå å bli standard på de fleste nye biler. Så en fornyelse av bilparken vil bidra til å øke sikkerheten betraktelig, sier Skogö.

Også i Norge gikk tallet på omkomne i trafikken ned i fjor, fra 257 til 223. Norge må helt tilbake til 1955 for å finne et lavere antall trafikkdrepte.