Mer enn halvparten av de 81.000 15— til 22-åringene som deltok i en spørreundersøkelse, sa ja til karakterer i orden og oppførsel, skrev Stockholm-avisen Aftonbladet mandag. De støtter et utspill om dette fra det liberale Folkpartiet.

– Elevene syns det er for mye bråk på skolen. Ordensforholdene er kraftig forverret, og nå har de nådd et nivå som mange elever og foreldre mener ikke kan godtas, de synes det har gått for langt, sier Folkpartiets skolepolitiske talsmann Jan Björklund til Aftonbladet.

– Jeg tror ikke på dette forslaget, for det forutsetter likeverdige forhold over hele landet. Alle skoler ville bli nødt til å ha samme ordensregler og nøyaktige bestemmelser om hva orden og god oppførsel egentlig er, sier Lärarförbundets leder Eva-Lis Preisz.

Folkpartiet går inn for en mellomløsning, der karakterer i orden og oppførsel skal stå på karakterlisten for hver termin av skoleåret men ikke i det endelige vitnemålet. Karakterene skal vise om eleven lar andre elever arbeide uforstyrret og har en akseptabel språkbruk.