Bt.no har dei siste vekene testa servicenivået i Bergen.

Les også:

Unge svenskar kjem i hopetal til Noreg for å jobbe. Her får dei betre løn, betre valuta og gode skattevilkår. I tillegg er det lettare å få jobb, for svenskane er populære i den norske arbeidsmarknaden. Dei aller fleste jobbar i restaurantbransjen, i butikk og på lager, altså i serviceyrke.

Betre på service

– Svenskane er heilt klart betre på å yte service enn nordmenn. Vi har lange tradisjonar for god service i Sverige, seier Anders Eliasson. Han er gründer og leiar i Svenska Föreningen, eit firma som hjelper svenskar i Oslo med å finne jobb, bustad og ordne skattekort.

Eliassen meiner svenskane har større interesse for å yte god service.

– Svenskane er her stort sett mellombels, og dermed er motivasjonen større. Dei er opptekne av pengane, og ein får jo meir tips med å vere hyggjeleg, seier han.

Eliasson fortel at han har formidla jobb og bustad til om lag 12.000 unge svenskar. Det fins ikkje offentlege tal på kor mange som har kome frå Sverige for å nyte godt av høgare inntekt og lågare arbeidsløyse i Norge. Ifølge Eliasson er det så mange som 100.000.

No kjem straumen av arbeidsvillige svenskar også Bergen til gode.

– Vi ser ei auka straum av svenskar til andre delar av landet enn Oslo, så om nokon trur dei gjev betre service, går dei gode tider i møte, seier regionsdirektør vest i Adecco, Hilde Lekven.

Easy going

Dei to svenske jentene Eveline Lippay-Lind og Anna Maria Augustsson jobbar på fleire utestader i Bergen. Dei har vore her i snart tre år, og fortel at det kjem fleire og fleire svenskar til byen.

– Det er så mange svenskar i Oslo no, eg trur kanskje fleire er ute etter noko nytt. Men eg trur dei som kjem til Bergen vil bli lenger enn dei som reiser til Oslo berre for nokre månader, seier Augustsson.

Bt finn dei to bak bardisken på Wave. Med cowboyhatt på hovudet og strålande smil tek dei verkeleg imot kvar einaste kunde som om det var deira beste venn.

Jentene er ikkje sikre på om nordmenn er dårlegare på å yte god service, men trur kanskje svenskane si innstilling kan føre til at dei er meir imøtekommande.

– Svenskar er kjent for å vere meir «easy going» og positive. Stort sett er folk positive om dei blir behandla positivt, men mange nordmenn verkar som dei forventar å bli behandla med sure miner, seier Lippay-Lind.

Augustsson trur tradisjonen for å gå ut er lenger og sterkare i Sverige og at det kan vere ein grunn til at serviceyrka nyt ein annan respekt der.

Heng etter

Professor og instituttleiar for marknadsføring ved BI, Tor W. Andreassen, meiner 2. verdskrig kan vere ei årsak til at svenskane er flinkare til å yte service enn nordmenn. Fordi dei ikkje var med i krigen har dei minst fem års forsprang i utviklinga av ein serviceøkonomi.

– Noreg ligg etter svenskane når det gjeld service. God service tek tid å lære. Den tunge industrisatsinga i Noreg etter krigen gjorde at vi hamna i bakleksa når det gjaldt fokus på tenester, seier han.

Nordmenn har også eit forelda syn på service, ifølge BI-professoren.

– Det er noko nedlatande og underdanig ved å yte service i den norske kulturen. Leiglendingsmetaforen frå middelalderen er eit syn som gjeld framleis, og det å tene nokon andre vert sett på som negativt.

Andre land er kome lenger i å utvikle serviceyrket som ein profesjon. Dermed er servicearbeidarane meir stolte av arbeidet sitt. «We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen», er til dømes slagordet til ein amerikansk hotellkjede. Andreassen meiner arbeidsgjevarar i Noreg har mykje å lære.

– Det som kjenneteiknar dei som arbeider i butikk er at dei er lågt utdanna. Arbeidsgjevar ser ikkje nødvendigheita av å gje opplæring, og mange blir frustrert og sluttar etter kort tid. Med stor utskifting av tilsette får ein ikkje inn den nødvendige stoltheitskjensla som må til for å yte god service, seier BI-professoren.

Kven gjev den beste servicen? Skriv gjerne ein kommentar.

- JÄTTEFINT STÄLLE: Anna Maria Augustsson trivs som fisken i vatnet. Gjestene Susanne Lillebøe Matland og Per Øyvind Holst syns svenskar er blidare og meir imøtekommande enn nordmenn i serviceyrker.
Rune Berentsen
SVENSK SERVICE: Eveline Lippay-Lind trur svenskar er meir positive og utadvendt enn nordmenn. - Men dei bergenske bussjåførane er kjekkare enn dei i Gøteborg, seier ho.
Rune Berentsen