Det mener den svenske ekspertgruppen som har gransket de faglige metodene på sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.

Store sykehus best

— Vår erfaring er at lovbrytere med alvorlige psykiske diagnoser bør behandles på relativt store enheter, skriver Erik Søderberg i rapporten.

Han er sjefsoverlege ved den rettspsykiatriske regionklinikken i Sundsvall i Sverige og har ledet arbeidet med granskingsrapporten.

Han mener det ideelle er at det er minst 40-50 plasser fordelt på fire fem sengeposter på hver enkelt sikkerhetsavdeling.

På Sandviken er det i alt 20 behandlingsplasser øremerket for innsatte og farlige psykiske pasienter.

Søderberg mener det er vanskelig for en avdeling med så få behandlingsplasser å bygge opp den spesialkompetansen som skal til for behandle denne typen pasienter.

Han peker på at de norske fagmiljøene de siste tiårene har prioritert små behandlingsenheter fremfor spesialkompetanse. I Sverige har det motsatte skjedd.

— Vi mener at spesialkompetanse må være viktigere enn nærhet. Dette gjelder både innen forskning og behandling, skriver han.

Granskingsgruppen ser likevel ikke bort fra at behandling i små enheter kan være vellykket. Men gruppen mener behandling i små grupper på små institusjoner egner seg best som avslutning på et lengre behandlingsopphold.

Innsatte bør skjermes

Ekspertgruppen har også merket seg at norske innsatte som trenger psykiatrisk hjelp som regel ikke blir skjermet fra andre pasienter under behandlingen.

— Det er vår og svensk kriminalomsorgs oppfatning at rettspsykiatere har bedre kompetanse til å gi denne pasientgruppen adekvat behandling. Rettspsykiatrien kan også betre ivareta sikkerheten rundt denne pasientgruppen, heter det i rapporten.

BT har vært i kontakt med Søderberg og bedt han utdype synspunktene. Men han sier at han ikke har noen kommentarer utover det som står i rapporten.

Nome imøtegår

Siri Nome, rettspsykiater og sjef for sikkerhetsavdelingen på Sandviken, sier at det er rett at de svenske sikkerhetsavdelingene har flere behandlingsplasser enn de norske. Men hun imøtegår granskingsgruppen konklusjoner.

— Så langt jeg kjenner til kan ikke Sverige vise til bedre behandlingsresultater innen dette spesialfeltet enn Norge.

— Også i Sverige har det i løpet av de siste årene skjedd at psykiske pasienter har begått drap og andre kriminelle handlinger, sier hun.

Nome peker også på at befolkningen er nesten dobbelt så stor i Sverige som i Norge. Dermed er det også lettere å organisere behandlingen i større enheter der.

Ulemper og fordeler

Rettspsykiater Terje Andersen mener det er opplagt at et mer spesialisert miljø har sine fordeler.

— På den annen side, å opprette spesialavdelinger med behandlere som kun driver med kriminelle, har sine klare ulemper. Man vil da fjerne både pasienter og behandlere fra det generelle fagmiljøet. Resultatet vil bli en slags utvekst med negativt fortegn, sier Terje Andersen.

FAKSIMILE av sak om Sandviken sykehus i tirsdagens BT.