To kvinner mistet livet da de to bussene kolliderte mellom Sogndal og Hella i august i fjor. En av bussjåførene, en 55 år gammel mann fra Sverige, er i Sogn tingrett dømt for uaktsomt bildrap og legemsbeskadigelse.

55-åringen må sone fem måneder i fengsel og betale totalt 525.000 kroner i oppreisning til de omkomnes etterlatte og til to kvinner som ble alvorlig skadet i ulykken.

Sjåføren er også fradømt førerretten i tre år.

Aktors påstand var ni måneders fengsel, samt tap av førerretten for alltid. Sjåførens forsvarer ba om frifinnelse.

Retten mottok forklaring fra 14 vitner og én sakkyndig, og var også på befaring på ulykkestedet og ved bussvrakene.

Kjørte over midtlinjen

De to bussene frontkolliderte ved Fardal, ca. syv kilometer fra Sogndal i retning Leikanger, like før klokken 17 mandag 12. august i fjor. Begge bussene ble totalskadet.

Sammenstøtet skjedde på venstre side av hver buss. De to omkomne kvinnene, 24 år gamle Karoline Eidslott Svinø og en taiwansk kvinne (26), satt like bak bussjåførene i hver sin buss. To andre kvinner ble alvorlig skadet i ulykken.

Bussjåføren nektet straffskyld. Forsvarer Geir J. Kruge sa at ulykken skyldtes et sammenfall av uheldige omstendigheter.

I retten sa 55-åringen at veien er for smal til at to busser kan passere hverandre. Han gikk også til frontalangrep på politiet da han forklarte seg.

Aktor Anette Stegegjerdet Norbergs påstand var at den svenske bussen var for langt inn i veien. Hun fikk støtte fra flere passasjerer som sa det samme da de vitnet i retten. Også Statens vegvesens rapport konkluderte med ulykken trolig skyldtes at den svenske bussen kom over i feil kjørefelt.

En NTNU-forsker som vitnet som sakkyndig, konkluderte med at veien ikke er så smal at ikke to busser kan passere hverandre med rimelig margin.

Handlet uaktsomt

Retten har støttet seg til vitner og sakkyndige og finner det bevist utover enhver rimelig tvil at den svenske bussen var over midtlinjen og at det førte til kollisjonen, og har ikke festet lit til 55-åringens forklaring. De viser også til at han ikke rakk å bremse før sammenstøtet:

«En uoppmerksomhet over et tidsrom på minst fire sekunder må etter rettens vurdering anses som en markant ubevisst uaktsomhet

Retten kan ikke se at det er mulig for en erfaren sjåfør å feilberegne situasjonen på denne måten.

«Den eneste forklaringen er at han ikke har vært tilstrekkelig oppmerksom. [...] Retten finner det videre bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ved sin handlemåte har forårsaket en generell risiko for trafikkuhell og at han har handlet uaktsomt [...].»