Den 26 år gamle rumeneren ble stoppet på Bergen Lufthavn Flesland 19. februar i år. På reisen fra Istanbul, via Riga og København, hadde han 583 gram heroin skjult i kroppens hulrom.

Mannen innrømmet til tollerne på stedet at han hadde svelget 50 pakker heroin.

— Dette er graverende. Det er det største beslaget vi har hatt i år, sa Arne B.Nilsen, kontorsjef for grensekontrollen i tollregion vest-Norge til bt.no etter beslaget.

Til sammenligning beslagla Tollvesenet bare ett gram heroin i hele 2008.

Lovet 2000 Euro

Beslaget ble gjort ved en tilfeldighet.

— Vi hadde noen passasjerer på den flighten vi ville sjekke nærmere. Men vi hadde ingen meldinger på ham fra før. Beslaget ble gjort ved hjelp av godt, gammeldags tollerarbeid, fortalte Nilsen.

26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse i Bergen tingrett. Han forklarte at han av økonomiske grunner var tvunget til å gjøre dette for å hjelpe sin familie. Ifølge hans egen forklaring venter han barn med samboeren. 26-åringen var lovet 2000 Euro (eller 17.369 kroner) for transporten.

Fengsel i tre år

Retten tok ikke den vanskelige økonomiske situasjonen med i betraktning, og pekte på at «siktedes handlinger springer ut av et rent profitthensyn». I skjerpende retning la retten også vekt på størrelsen på beslaget, som representerer et svært stort antall brukerdoser og dermed stor spredningsfare.

Mannen ble dømt til fengsel i tre år og ti måneder. Uten tilståelsen ville straffen blitt minst fem år i fengsel.

TOLLVESENET
TOLLVESENET
TOLLVESENET