— Jeg mangler inngående kunnskap om striden der, men generelt er det slik at jo lengre tid det er uro, desto mer sliter det på organisasjonens omdømme og renommé, sier Gullestad, som er daglig leder i Nor PR.

Sentralstyremedlem Niels Christian Bang trakk seg fra sitt verv for en drøy uke siden på grunn av manglende tillit til resten av styret og administrasjonen i selskapet. Enkelte distriktstillitsvalgte kommer til å følge hans eksempel. I snart to år har det vært indre stridigheter i selskapet.

Avhengig av fred og ro

— Ideelle organisasjoner av avhengig av fred og fordragelighet for å opprettholde sympati og giverglede blant folk, understreker kommunikasjonsrådgiver Hans Wilhelm Gullestad.

— I Redningsselskapet ble det skapt forventninger da det ble valgt nytt styre, og en ny generalsekretær kom på plass. Tilsynelatende så det ut til at selskapet var i ferd med å legge striden bak seg og se fremover. Da er det ekstra ødeleggende at den blusser opp igjen.

I 2005 og begynnelsen av 2006 mottok Redningsselskapet langt færre gaver og kontantsummer fra givere enn vanlig.

— Folk vil være trygge på at gavene deres blir tatt godt hånd om. Vi liker ikke å gi til organisasjoner med uro.

Lang tid å bygge opp

Gullestad sier det tar lang tid å bygge omdømme, men kort tid å rive det ned.

— Det tar kort tid å miste tillit. Når det skjer, er det viktig å ta grep raskt. Ofte er det for tidkrevende å vente til neste årsmøte. Redningsselskapet har ikke veldig mye mer tid på seg nå. Særlig på grunn av historikken det siste halvannet året er det viktig at det omsider blir ro i selskapet.

Redningsselskapets president, Lars Hellandsjø, vedgår at den ferske spissingen av frontene i selskapet ikke er bra.

— Vi følte vi var i gang med å gjenoppbygge omdømmet vårt. Vi ser at det er uheldig med ny uro nå. Men jeg vil poengtere at det ikke er nye ting som er dukket opp i det siste. Det er åpenbart fremdeles noen som ikke evner å legge bak seg gamle saker. Det er uheldig for oss.

Erichsen, Jarl Fr.