Martin Alder henger over kabelen på den nederste stasjonen på Ulriksbanen. Kraftige løfteanordninger holder gondolen oppe, mens kollega Phillipp Graber plukker fra hverandre gondoltoppen del for del.

– Vi sender drivverket til Sveits. Selv flyr vi ned fredag, sier Graber.

De to jobber i taubanegiganten Doppelmayr/Garaventa som er engasjert av Ulriksbanen for å vedlikeholde og teste utstyret.

– Det er reparatører fra Sveits til stede nå, som gjør det nødvendige i forhold til driftsstansen som har vært. Og så arbeider selskapet videre for å ordne alle formaliteter i forhold til driftstillatelsen for å få banen i drift igjen så snart som mulig, sier selskapets advokat Tor Øystein Enge.

FIKSER: Phillipp Graber plukker fra hverandre gondoltoppen del for del.
EIRIK BREKKE