Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens byggetekniske etat har begynt sitt granskingsarbeid. Mens politiet etterforsker brannårsaken, ser de to etatene på konsekvensene av brannen.

– Vi ønsker svar på hvordan brannen har utviklet seg og hvorfor den fikk slikt omfang. Vi vil blant annet se nærmere på om de bygningstekniske løsningene har vært i samsvar med regelverket, om det forebyggende regelverket kan ha svakheter som bør rettes opp og hvordan brannvernet har vært organisert, sier avdelingsleder Kari Jensen i DSB.

Pleie— og omsorgstjenestene i Sveio kommunene er sentralisert i et senter med sykehjem, dagsenter og omsorgsboliger. Brannen i helga skjedde i sykehjemsdelen, og etterforskningen har vist at den startet ved et kjøleskap.

STORE SKADER: Den knapt ti år gamle avdelingen ved Sveio bu- og omsorgssenteret fikk overraskende store skader i brannen natt til i går. Brannen oppsto ikke i soverommene, politiet skal undersøke om en elektrisk feil kan være brannårsak.FOTO: TOR ANDRÉ JOHANNESSEN, SCANPIX
Johannessen, Tor Andrè