Den tidligere motstandsmannen, offiseren og historikeren Svein Blindheim døde søndag, 96 år gammel.

— Han var en av de mest sentrale Milorg-skikkelsene under krigen. Han var stabssjef for Milorg i Oslo, og kanskje den enkeltperson som ivret mest for at Milorg skulle bli en aktiv motstandsorganisasjon, sier historiker Lars Borgersrud, som har skrevet doktoravhandling om motstandsbevegelsen.

Kjempet i 1940

Blindheim deltok i kampene mot den tyske invasjonen i 1940.

— Han spilte en av de aller viktigste rollene i de harde kampene om Fossum bro i Østfold, og var rasende over offiserene som han mente spilte en tvetydig og ganske feig rolle under felttoget, sier Borgersrud.

Etter invasjonen rømte Blindheim til Sverige, og så videre gjennom Russland, til Odessa og videre til India, før han til slutt havnet i England. Der ble han en av de første medlemmene i Kompani Linge.

Høyt dekorert

Blindheim ble etter hvert sendt til Norge, der han foruten å være stabssjef for Milorg i Oslo deltok i flere sabotasjeaksjoner.

— Han ledet blant annet en aksjon der de sprengte krigsskolen, som var viktig symbolsk fordi den var en viktig symbolbygning for NS, sier Borgersrud.

For innsatsen under krigen ble han tildelt Krigsmedaljen to ganger og Krigskorset med sverd, noe som gjør han til en av de mest dekorerte norske motstandsmennene.

Røpte hemmeligheter

Blindheim hadde gått befalsskolen før krigen, og tok krigsskolen selv etterpå. Når han i ettertid ikke er blitt like feiret som Max Manus og Gunnar Sønsteby har det sine klare grunner, sier Borgersrud.

— Det henger sammen med at han etter krigen tok et oppgjør med Nato-politikken, og særlig den aktiviteten han selv var med på som etterretningsoffiser. Han fikk i oppdrag å organisere ulovlige aktiviteter i Sovjetunionen, med utgangspunkt i Finland, sier Borgersrud.

Etter at Blindheims kritiske holdning til norsk atompolitikk ble kjent søkte han, og fikk, avskjed (i nåde) fra forsvaret.

Blindheim ble historiker, og arbeidet en rekke år som lærer i den videregående skolen i Oslo.

Etter at myndighetene benektet spionasjen i Finland, stod Blindheim frem i 1977 og bekreftet at det hadde funnet sted. Staten gikk til sak, og Blindheim ble dømt til 75 dagers fengsel og bot.

Vossavenstre

Blindheim ble født på Voss, og flyttet til Østlandet da han skulle ta sin militærutdanning. Ifølge Borgersrud var Blindheims holdninger preget av hjemstedet.

— Han var en av de siste fra gamle "vossa-venstre". Det handlet om 1905, om selvstendighet og et sterkt forsvar som kunne avvise angrep på landet.