Ut av vinduene henger plastposer med melk, smør og andre matvarer i. Et klassisk kjennetegn på at bygningen huser hospits eller små hybler uten kjøleskap.

Resepsjonen er ryddet for møbler. «Til leie: Hybler» står det på inngangsdøren til tidligere Victoria Hotell i Kong Oscars gate. Her ble en 18 år gammel gutt plassert da han var for gammel for barnevernet.

— Kriseløsning

Lørdag ble 18-åringen pågrepet sammen med åtte andre ungdommer i en razzia på rommet. Seks av ungdommene var 16 år eller yngre. Tre er siktet for besittelse av narkotika. To av ungdommene hadde rømt fra barnevernsinstitusjoner.

— Dette har vært en åpenbar kriseløsning. Det er ikke slike steder ungdommene som vi tar hånd om skal bo, sier prosjektleder Ragnar Solbjør. Han leder DUE-prosjektet, som er barnevernet og Utekontaktens tilbud til ungdom som er på vei ut av barnevernet og skal klare seg selv.

Et av hovedmålene for DUE er å hjelpe ungdommene å finne bolig.

— Ungdommene er i alderen 16 til 19 år. De får tildelt en voksen koordinator som hjelper dem med å gå på visninger og finne et sted å bo, alt etter hvor mye ungdommen klarer å gjøre selv, sier Solbjør.

Anbefalte 18-åringen

18-åringens koordinator kom fra det private barnevernsfirmaet Tiltaksgruppen AS, som har hatt ansvaret for ham tidligere. Det var også denne koordinatoren som anbefalte og garanterte for gutten, ifølge eierne av hybelhuset.

Tiltaksgruppen skriver på nettsidene sine at målgruppen er ungdom i alderen 12 til 20 år med symptomer som atferdsforstyrrelser, normoppløsning, misbruk, vold, kriminalitet og omsorgssvikt. Firmaet omsatte for 48,8 millioner i 2004.

Ingen i firmaet vil kommentere om et nedlagt hotell i sentrum er riktig sted å bosette en gutt som kommer rett fra barnevernsinstitusjon.

— Jeg ønsker ikke å hjelpe avisen med å undersøke dette, sier daglig leder Kjell Arne Geitrem.

— Men har dere ikke plikt til å gi oss opplysninger? Det er jo offentlige penger som finansierer driften deres?

— Har vi det? Jeg har ikke gode erfaringer med å snakke med pressen, svarer Geitrem.

Advarte mot hotellet

Victoria Hotell er blitt godkjent som bosted for 18-åringen til tross for at kommunen selv advarer sosialkontorene mot å benytte seg av hotellet. 25. januar sendte seksjonsleder Magne Ervik ved byrådsavdeling for helse og omsorg ut et pålegg om at hotellet ikke skulle brukes.

— Bakgrunnen var at jeg fikk en henvendelse fra eieren angående mulig bruk av stedet. Men vi holder oss til steder som vi har kvalitetsavtale med. For sikkerhets skyld sendte jeg ut en påminnelse om dette, sier Ervik.

Sentrum sosialkontor forteller at en av deres klienter var bosatt på Victoria i januar. I tillegg skal en eller to andre sosialklienter ha bodd der. Ervik medgir at hotellet ikke høres ut til å være av den kvaliteten som kommunen krever, men sier at dette kravet gjelder døgntilbud og at DUE-prosjektet ikke hører inn under dette regelverket.

Ragnar Solbjør i DUE lover at de vil sjekke bostedene grundigere i fremtiden og kreve bedre kvalitet.

— Det er unntaksvis at vi må ty til hybelhus. Vanligvis finner vi boliger på det ordinære leiemarkedet. Det er viktig for oss at bosituasjonen skal være normal og at ungdommene skal kunne klare seg selv, sier Solbjør.

Ørjan Deisz