Studenter som er blitt tatt i juks ved et universitet eller en høyskole, skal ikke lenger kunne melde seg opp til eksamen ved andre norske utdanningsinstitusjoner. Det skal et nasjonalt utestengingsregister sørge for, skriver På Høyden.

Hittil har en student som er tatt i juks kunnet melde seg opp til ny eksamen i det samme faget ved en annen utdanningsinstitusjon. Et nytt utestengingsregister skal sørge for at studentene i fremtiden blir oppdaget dersom de melder seg opp i tilsvarende fag andre steder i utestengingsperioden.

— Målet er at alle de universitetene og høyskolene som blir knyttet til registeret, enkelt vil finne ut om en student er svartelistet eller ikke. De vil også finne ut hva slags typer juks eller andre alvorlige ting studenten har gjort og vet hvilken institusjon vedkommende har gjort det, sier Geir Magne Vangen ved Universitetets senter for informasjonsteknologi i Oslo til Uniforum.

Fødselsnummeret til studenten vil stå i registeret, men ikke navnet. Når utestengingsperioden er over, vil informasjonen om personen automatisk slettes fra registeret.

— Da kan studenten søke om å gå opp til eksamen på nytt, sier Vangen.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bedt IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo om å lage utestengingsregisteret over alle studenter som blir tatt i eksamensjuks. Departementet har bevilget en million kroner til arbeidet.

Ifølge Vangen vil registeret være på plass i løpet av 2012.