Komiteleder Anne Gine Hestetun utsetter saken enda en måned.

Begrunnelsen er at byråden trenger tid til å besvare skikkelig alle spørsmål som er reist om utnyttelsesgrad for eiendommen.

HELGE SUNDE