Anne Myklebust Odland

— Jeg synes ikke dette er pinlig. Det hele har sammenheng med at vi pusser opp på kjøkkenet og bygger nytt kjølerom, sier Emil Oscar Gjessing. Likevel tok han umiddelbart kontakt med sin advokat da han ble kjent med at Næringsmiddeltilsynet i går offentliggjorde resultatene etter hasteaksjonen mot restaurantbransjen i november, og at Bergens Tidende ville publisere listen over «synderne».

— Min klient reagerte voldsomt og er gått i oppløsning, sier Gjessings advokat, Per Magne Kristiansen, til Bergens Tidende.

Rester av raspeballer

Den over hundre år gamle Børs Café er for en institusjon å regne i Bergen. Her tar artister, tv-folk, leger, advokater og sjøfolk sin pils. Spesialitetene er hjemmelagde kjøttkaker, Børsbiff, raspeballer og salt kjøtt. Det var nettopp nærmere hundre tallerkener med rester av raspeballer som var båret inn og stablet på kjøkkenet den torsdagskvelden i november, da inspektører fra Næringsmiddeltilsynet kom på uanmeldt besøk.

— Vi oppsøkte restauranten etter at det meste av serveringen var over og oppryddingen og oppvasken på kjøkkenet var i gang, sier Åslaug Sandvin i Næringsmiddeltilsynet.

— Der maten oppbevares og tilberedes, var det dårlig rengjort. Mye ting og tang gjorde det vanskelig å komme til med vaskekluten. Vi vurderer det som svært dårlige hygieniske forhold, sier hun.

I løpet av kvelden og neste formiddag ble lokalene vasket ned, og Børsen åpnet for servering igjen allerede dagen etter.

Tar vare på renommé

— Jeg var ikke her da de kom, men ringte tilsynet neste dag og forklarte situasjonen med at vi pusser opp. Jeg føler at jeg fikk rettet opp inntrykket, sier Gjessing. Han har vært innehaver av restauranten i 18 år og er tredje generasjon Gjessing som driver Børsen.

— Min bestefar startet Børsen i 1894. Jeg føler naturligvis et stort ansvar for å ivareta restaurantens gode renommé. I løpet av de årene jeg har vært leder, har vi bare fått pålegg om mindre justeringer. Vi har blant annet installert berøringsfrie vannkraner, sier han.

Han viser Bergens Tidende det nye kjølerommet som er under bygging, samt veggen på kjøkkenet som skal byttes ut.

— Et gammelt lokale som dette, trenger oppussing og vedlikehold. Jeg tror kundene våre forstår at situasjonen er kortvarig, sier han og tilføyer:

— Det er greit nok at tilsynet offentliggjør merknadene sine etter befaringer, men jeg føler at svartmalingen av Børsen er en misforståelse.

På børskjøkkenet: Inspektører fra Næringsmiddeltilsynet kom på uanmeldt besøk på Børs café 21. november. Kafeen fikk pålegg om å vaske og rydde bedre. Innehaver Emil Oscar Gjessing (t.h) tar en titt på raspeballene Jan Harald Eikenes lager. (Foto: Ørjan Deisz)