– Det skjer ikke ofte, men noen ganger inntreffer det dessverre komplikasjoner ved denne type operasjoner, slik det kan gjøre ved alle former for kirurgi, sier hun.

Ugland understreker at alle som ønsker å bli operert, blir tydelig informert om risikoen ved inngrepet.

– Det går bra med de aller fleste av pasientene, og vi har ikke dårligere resultater ved dette sykehuset enn andre steder der slike operasjoner blir foretatt, men det er til liten trøst for denne familien, sier hun.

– Haugesund sykehus har utført 54 slankeoperasjoner. Få har klaget over plager i etterkant. Etter inngrepet skal alle følges opp telefonisk av ressurssykepleier, og det er rutinemessig legekontroll tre måneder etter operasjonen. Senere blir det foretatt kontroller etter et halvt år og ett år, opplyser Kari Ugland.