Til NRK Hordaland sier hun KrF-lederen at et samarbeid fra sak til sak mellom Fremskrittspartiet og KrF i kommunestyrer og fylkesting er greit.

— Men slik Bergen er organisert - med byregjering - krever det at de to partiene må være enige i all politikk. Det er umulig, understreker Valgerd Svarstad Haugland.

— Ja, det er helt innlysende, sier Kristian Helland, som understreker at partilederens standpunkt ikke kommer som noen nyhet på ordføreren.

Har søkt råd

Han understreker også overfor Bergens Tidende at han allerede har søkt råd både hos partilederen og statsminister Kjell Magne Bondevik om hvordan partiet skal stille seg til et organisert samarbeid med Fremskrittspartiet.

— Rådene har vært helt entydige og krystallklare. Både Bondevik og Svarstad Haugland har samme oppfatning som meg.. Jeg er glad for at de støtter meg. Det styrker mitt standpunkt i forhold til diskusjonene vi skal ha i partiet, sier han.

Helland mener at Kristelig Folkeparti vil miste sin troverdighet om partiet lar seg lokke til en koalisjon med Fremskrittspartiet.

Kan ikke ri to hester

— Det sier seg selv at vi ikke kan være for bybane før valget og mot bybane etter valget. Vi kan ikke starte arbeide med å gjøre Festplassen til festplass en dag og gjøre den om til parkeringsplass neste dag. Vi kan heller ikke arbeide for å stenge ølkraner på byens skjenkesteder samtidig som vi vil være med åpne dem.

I går var toppolitikerne i kommunen opptatt med være vertskap for kongen og den polske presidenten. Derfor var det møtepause i sonderingene om hvem skal styre byen de neste fire årene.

I dag har flere av partiene satt av tiden til egne møter. Men i morgen skal Kristelig Folkeparti og Høyre ha samtaler.

KLAR TALE: KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland synes det er greit å samarbeide med Frp fra sak til sak. Men en byregjering krever at de to partiene må være enige i all politikk. Det er umulig, understreker Svarstad Haugland.